Orientaal's class-room

Online exercises for Turkish and Arabic


[Turkish course]

Turkish exercises

On-line exercises have been kept as simple as possible. No typing is required. Just think of the answer and click on the gap to see (and fill in) the correct answer. At the end, press the Reset-key to do it all over again.

Online exercises for beginning students of Turkish

  Chapter 1

 1. Tu01a - Read and recognize the following words (mainly loans from French)
 2. Tu01b - Add possessive suffixes (iyelik ekleri)
 3. Tu01c - Make compounds (belirtisiz tamlama)
 4. Tu01d - Vertaaloefening: bezitssuffixen en samenstellingen
 5. Chapter 2

 6. Tu02a - Make questions and answers
 7. Tu02b - Translate the questions and answers
 8. Tu02c - Vertaaloefening: locatief, afkomst, bijv. nw., vraag en ontkenning
 9. Chapter 3

 10. Tu03a - Answer the questions
 11. Tu03b - Find the questions
 12. Tu03c - Vertaaloefening: meervouden, er is / er is niet
 13. Chapter 4

 14. Tu04a - Make possessive constructions (belirtili tamlama)
 15. Tu04b - Use the Turkish construction meaning "to HAVE"
 16. Tu04c - Answer the questions
 17. Tu04d - Vertaaloefening: genitief, bezitsverbinding en "hebben"
 18. Chapter 5

 19. Tu05a - Changing the subject
 20. Tu05b1 - Express the present of "to be" (1)
 21. Tu05b2 - Express the present of "to be" (2)
 22. Tu05c - Make questions and answers using the present of "to be"
 23. Tu05d - Make questions and answers using the words in brackets
 24. Tu05e - Translate the sentences with "to be" and "to have"
 25. Tu05f1 - Vertaaloefening: werkwoord "zijn", 1e pers. enk.
 26. Tu05f2 - Vertaaloefening: werkwoord "zijn", 2e pers. enk.
 27. Tu05f3 - Vertaaloefening: werkwoord "zijn", 3e pers. enk.
 28. Tu05f4 - Vertaaloefening: werkwoord "zijn", 1e pers. mv.
 29. Tu05f5 - Vertaaloefening: werkwoord "zijn", 2e pers. mv.
 30. Tu05f6 - Vertaaloefening: werkwoord "zijn", 3e pers. mv.
 31. Chapter 6

 32. Tu06a1a - Conjugate the verbs in the present tense (1)
 33. Tu06a1b - Conjugate the verbs in the present tense (2)
 34. Tu06a2 - Make questions and answers using -yor (positive, negative and interrogative)
 35. Tu06a3 - Make questions and answers using the words in brackets
 36. Tu06b - Choose the appropriate case suffix (or ile)
 37. Tu06c1 - Vertaaloefening: werkwoorden in de onvoltooid tegenwoordige tijd (OTT)
 38. Tu06c2 - Vertaaloefening: zinnen in de OTT zonder en met een Lijdend Voorwerp.
 39. Tu06c3 - Vertaaloefening: zinnen in de OTT met een Doel / Plaats / Bron.
 40. Tu06c4 - Vertaaloefening: zinnen in de OTT met een Middel.
 41. Chapter 7

 42. Tu07a1 - Conjugate the verbs in the imperative (1)
 43. Tu07a2 - Conjugate the verbs in the imperative (2)
 44. Tu07c - Use possessive suffixes, case suffixes, the present and the imperative
 45. Tu07d - Make possessive constructions (belirtili tamlama) with the appropriate case suffix and use -ki in the second part of the sentence
 46. Tu07e1 - Vertaaloefening: zinnen in de imperatief, 1e pers. enk. en mv.
 47. Tu07e2 - Vertaaloefening: zinnen in de imperatief, 2e pers. enk. en mv.
 48. Tu07e3 - Vertaaloefening: zinnen in de imperatief, 3e pers. enk. en mv.
 49. Tu07f - Vertaaloefening: zinsdelen die -deki bevatten.
 50. Chapter 8

 51. Tu08a - Vertaaloefening: bijvoeglijk naamwoord als 2e term van een bezitsverbinding.
 52. Tu08b - Vertaaloefening: zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden voor personen en zaken.
 53. Chapter 9

 54. Tu09a1a - Conjugate the verbs in the past (1)
 55. Tu09a1b - Conjugate the verbs in the past (2)
 56. Tu09b1 - Vertaaloefening: zinnen in de voltooid tegenwoordige tijd (VTT) (1).
 57. Tu09b2 - Vertaaloefening: zinnen in de voltooid tegenwoordige tijd (VTT) (2).
 58. Tu09c - Vertaaloefening: zichzelf, elkaar, allemaal.
 59. Chapter 10

Online exercises for intermediate students of Turkish

Online exercises for advanced students of Turkish

 1. Tuad01a - Transform into relative clauses or complement clauses (1)
 2. Tuad01b - Transform into relative clauses or complement clauses (2)
 3. Tuad01c - Transform into relative clauses or complement clauses (3)

Reading material for advanced students of Turkish

 1. Tuad10 - Selected newspaper articles for advanced students of Turkish

Arabische oefeningen

De on-line oefeningen zijn technisch gezien zo eenvoudig mogelijk gehouden. Je hoeft niets in te tikken. Denk aan het juiste antwoord en klik op de el-jawaab knop om te controleren. Met de Reset knop kan je de antwoorden wissen om (een gedeelte van) de oefening opnieuw te maken.

De oefeningen hieronder zijn allemaal van het drill-type. Ze vormen een aanvulling op de meer communicatieve oefeningen uit de cursus. In de drill-oefeningen wordt telkens één specifiek probleem aangepakt. De regels die hieronder worden ingeoefend, vallen grotendeels samen met degene die in het fuSHaa gebruikelijk zijn. Wel werden er bepaalde vereenvoudigingen in verwerkt die kenmerkend zijn voor de gesproken taal.

 1. arv04a - Stammen herkennen: is het een Stam I of een Hogere Stam?
 2. arv04a1 - Tegenwoordige tijden vormen: algemeen
 3. arv04a2 - Tegenwoordige tijden vormen: werkwoorden met een stam op een lange klinker
 4. arv04b - Verleden tijden vormen: 3de persoon bij alle werkwoordtypes
 5. arv04c - Verleden tijden vormen: 1ste & 2de persoon bij "gezonde" werkwoorden
 6. arv04d - Verleden tijden vormen: 1ste & 2de persoon bij "holle" werkwoorden
 7. arv04e - Verleden tijden vormen: 1ste & 2de persoon bij "dubbele" werkwoorden
 8. arv04f - Verleden tijden vormen: 1ste & 2de persoon bij "onvolledige" werkwoorden
 9. arv05a - Stammen afleiden: van de wortel naar Stam I
 10. arv05b - Stammen afleiden: van Stam I naar Stam II & Stam V
 11. arv05c - Stammen afleiden: van Stam I naar Stam III & Stam VI
 12. arv05d - Stammen afleiden: van Stam I naar Stam IV & Stam X
 13. arv05e - Stammen afleiden: van Stam I naar Stam VIII & Stam VII
 14. arv08b - Gebroken meervouden vormen

Arabisch alfabet

 1. ArabLat3 - Download ArabLat 3 (Latijnse transcriptie Orientaal)

These free exercises are being developed
specially for YOU. Let us know
your wishes and new exercises will be added!
orientaal@pandora.be

Back to Orientaal's Index and Orientaal's Pages for Oriental Languages

visitors since 22 August 1999. Detailed statistics: