Orientaal vzw
Centrum voor
Oosterse Talen en Culturen

[Ibn Tulun moskee in Cairo]
"De mens is vijand van wat hij niet kent. Onderwijs een taal en je vermijdt de dwaasheid van een oorlog. Verspreid een cultuur en je maakt een volk bij een ander geliefd."
- Naim Boutanos

BELANGRIJK: OriŽntaal vzw richt in het academiejaar 2012-2013 GEEN jaarcursussen Turks of Arabisch in. Over een eventuele hervatting van de cursussen zal via deze site en via de e-mailnieuwsgroep bericht worden.

De OriŽntaalmethode voor Turks is uitgegeven bij Plantyn in de vorm van 2 handboeken onder de titel Haydi TŁrkÁe Konusalim 1 & 2, auteurs: Johan Vandewalle & Linda Gezels.

De handboeken, die ook geschikt zijn voor zelfstudie, worden o.a. gebruikt in de cursussen Turks van het Centrum voor Volwassenenonderwijs GLTT in ST-GENESIUS-RODE en HALLE en de cursussen Turks van CVO Leerstad in LOKEREN. De lesgeefster is in beide gevallen Linda Gezels.

Wie onze handboeken gebruikt kan met vragen terecht op de facebook-pagina en -groep "Turks leren met de handboeken Haydi TŁrkÁe Konusalim 1-2 (Plantyn)"


Voorstelling van de werking van OriŽntaal vzw

Doelstelling
Orientaal-methode
Cursussen Turks in Gent
--> leerboek: Haydi TŁrkÁe Konusalim
Cursussen Arabisch in Gent
Korte cursussen / privť-cursussen
Getuigenissen van cursisten Arabisch en Turks
Oprichter van Orientaal
E-mailnieuwsgroep
Orientaal contacteren
Terug naar de index - back to the index

DOELSTELLING VAN ORIENTAAL

OriŽntaal vzw, Centrum voor Oosterse Talen en Culturen, in 1993 opgericht door Johan Vandewalle en Linda Gezels, stelt zich tot doel taal- en cultuurbarriŤres met het oosten te doorbreken en mensen tot reŽle communicatie te brengen.

OriŽntaal gaat uit van de overtuiging dat het samenleven van verschillende volkeren, zowel in onze steden als op wereldschaal, steeds moet gebaseerd zijn op wederzijds respect. En dit respect kan slechts groeien in de mate dat men elkaars cultuur en waarden kent. De beste manier om in de wereld van de andere door te dringen, bestaat eruit zijn of haar taal te leren. Dit geldt voor beide partijen, in beide richtingen. OriŽntaal wil talenkennis promoten als een verrijking van onschatbare waarde op menselijk vlak. Een concreet voorbeeld ter illustratie:

In 1993 organiseerde OriŽntaal voor de cursisten Turks een studiereis doorheen Centraal-AziŽ (Kazachstan, Kyrgyzstan, Oezbekistan) waarbij de deelnemers individueel of per twee bij plaatselijke gastgezinnen logeerden. Voorwaarde voor deelname aan de reis was dat de cursisten een snelcursus "Centraal-Aziatische Turkse Taal en Cultuur" volgden. Ter plaatse bleek iedereen in staat met de bevolking te communiceren, wat bij deze laatsten bijzonder enthousiaste reacties uitlokte in de zin van "Jullie zijn ons meer waard dan de buitenlandse presidenten die onze republiek komen bezoeken, want jullie hebben de moeite gedaan om onze taal te leren, hoewel jullie hier maar enkele dagen zullen zijn". Toen de groep na enkele dagen terug samenkwam, bleek iedereen verschillende boeiende aspecten van de Centraal-Aziatische samenleving beleefd te hebben en konden alle ervaringen als stukjes van een mozaÔek samengevoegd worden. De deelnemers aan de reis hadden het gevoel doorgedrongen te zijn tot de ziel van het volk.

[dasturchan in Kazachstan]

In Kazachstan biedt men ons een dasturchan (uitgebreid banket) aan. De kop van het schaap wordt onder de gasten verdeeld. Hier krijgt Linda een oor "opdat ze goed naar haar man zou kunnen luisteren".

Tot nog toe trachtte OriŽntaal zijn doelstelling te bereiken via het organiseren van cursussen Turks en Arabisch, in Gent, Brussel en Antwerpen, op verschillende niveaus. Met een homepage wil OriŽntaal nu ook on-line taaloefeningen en pagina's met nuttige links aanbieden en zo het taalleren bij een ruimer publiek bevorderen. De homepage zal systematisch verder uitgebouwd worden. Meer informatie over de taalcursussen vind je alvast hieronder. 


ORIENTAAL-METHODE

We beschikken ook over de mogelijkheid om kortere cursussen voor kleinere groepen in te richten in Aalst.

 


CURSUSAANBOD ORIENTAAL voor TURKS

Turks 1e jaar

In deze cursus Turks voor beginners leer je mensen begroeten, je voorstellen, winkelen en afdingen, op restaurant gaan, afspraken maken, met de bus en taxi reizen, omgaan met Turkse leerlingen, vrienden bezoeken, praten over je familie, een stad bezichtigen,.

Samen met de taal leer je heel wat bij over het land en het volk: beroemde Turkse personen, moskeeŽn, gerechten, feesten, toeristische steden, het vervoer binnen Turkije, traditionele gebruiken, tapijten en kilims, familiale gebeurtenissen,.

Aan het einde van de cursus ben je reeds in staat je plan te trekken op reis of vlot om te gaan met Turkse vrienden in BelgiŽ..

De bij Orientaal ontwikkelde methode is nu ook uitgegeven bij Plantyn als leerboek met als titel Haydi TŁrkÁe konusalim, auteurs: Johan Vandewalle & Linda Gezels, ISBN-10: 9030194537, ISBN-13: 9789030194538.

 

Turks 2e jaar

In de taalcursus Turks 2e jaar wordt de lijn van het 1e jaar verder doorgetrokken: Je leert praten over toeristische bezienswaardigheden van een stad, over lichamelijke ongemakken en geneeskundige onderzoeken, je leert je dagprogramma beschrijven, jezelf redden in pech-situaties, aangifte doen van een diefstal bij de politie,...

Tegen het einde van het tweede jaar ken je de nodige grammatica om met het lezen van authentieke Turkse teksten te beginnen.

 

Leesgroep Turks voor Gevorderden (na 2e jaar)

De inhoud van de leesgroep is ieder jaar verschillend, zodat je, indien je dat wenst, de leesgroep jaar na jaar kan blijven volgen.

Via het lezen en ontleden van authentieke teksten zoals krantenartikels, brieven, verhaaltjes en strips word je door en door vertrouwd met de typische schrijftaal-constructies. Een voorbeeld van het soort teksten dat je in het gevorderdenjaar leert lezen (uit Seni Sevgiye Emanet Ediyorum, Oğluma Mektuplar van Hamdi TopÁu):

 

Na het 2de jaar kan je in T÷MER, Talencentrum van de Universiteit van Ankara, de zomercursus Orta TŁrkÁe volgen, na de gevorderdengroep ben je klaar voor het niveau YŁksek TŁrkÁe.

 


CURSUSAANBOD ORIENTAAL voor ARABISCH

Gesproken Arabisch 1e jaar

In deze praktijkgerichte cursus Arabisch concentreren we ons op de direct bruikbare en gemakkelijke Arabische spreektaal (daarija of caammiyya), eerder dan op de klassieke en verfijnde schrijftaal (fuSHaa) die op het Arabisch van de Koran uit de 7de eeuw gebaseerd is. In de cursus worden heel praktische dialogen aangebracht in een eenvoudig en "neutraal" Arabisch dialect dat bruikbaar is van Marokko tot de Golf.

De cursus verschilt sterk van de traditionele fuSHaa-cursussen. De inhoud blijkt even "nieuw" voor cursisten met voorkennis als voor absolute beginners.

Aan het eind ben je zelfredzaam in de volgende situaties: mensen begroeten, je voorstellen, winkelen en afdingen, afspraken maken, praten over afkomst, beroep, woonplaats, hobby's, studies, talenkennis, familie, de weg vragen, openingsuren vragen, praten over reizen en toeristische bezienswaardigheden, op cafť gaan, kamers reserveren in een hotel, eten in een restaurant, reizen met taxi, bus en trein, telefoneren, praten over ongemakken.

 

Gesproken Arabisch 2e jaar

De gesprekssituaties uit het eerste jaar worden met nieuwe nuttige dialogen uitgebreid en via rollenspel ingeoefend. Je woordenschat, spreek- en luistervaardigheid nemen verder toe. Ook de grammatica uit het eerste jaar wordt aan de hand van de dialogen constant opgefrist. De helft van de les verloopt nu in het Arabisch met een Arabische lesgeefster. 

 

Leesgroep Arabisch voor Gevorderden (na 2e jaar)

De inhoud van de leesgroep Arabisch is ieder jaar verschillend, zodat je hem jaar na jaar kan blijven volgen.

In de leesgroep lezen we teksten in Arabisch schrift met als dubbel doel het ontwikkelen van de leesvaardigheid en de uitbreiding van de woordenschat. Een voorbeeld van het soort teksten dat je in de leesgroep leert lezen (uit "taan taan fii ma2bad esh-shams"):

 


KORTE CURSUSSEN / PRIVE-CURSUSSEN

Aanvullend op de jaarcursussen beschikt Orientaal vzw nu ook over de mogelijkheid om privť-cursussen of kortere cursussen voor kleinere groepen in te richten. Naast Turks en Arabisch behoren ook talen als Perzisch, Albanees, Russisch, Oezbeeks (en andere talen uit Centraal-AziŽ) hier tot de mogelijkheden.

Naar kinderen toe organiseren we ook vakantie-activiteiten waarin ze bijvoorbeeld kennis maken met vreemde alfabetten. Tevens bieden we ook introductie-cursussen Engels, Frans,... specifiek voor kinderen aan.

 


GETUIGENISSEN VAN CURSISTEN ARABISCH EN TURKS

De doelstelling van onze cursussen situeert zich altijd buiten de vier muren van het klaslokaal. Het is in de realiteit, in het contact met Turkstaligen of Arabischtaligen, dat het moet lukken. Lees enkele getuigenissen van onze cursisten over hun ervaringen.

 


OPRICHTER VAN ORIENTAAL

Orientaal vzw werd in november 1993 opgericht door Johan Vandewalle en Linda Gezels. Het initiatief steunde toen reeds op een lange  voorgeschiedenis van cursussen Turks, Arabisch, Perzisch,... Lees hoe Johan Vandewalle ertoe kwam om van talen leren, talen onderwijzen en talen bestuderen een hobby, passie en beroep te maken. Bekijk diverse documenten en videofragmenten in verband met de prijzen die hij ontving: "Polyglot van Vlaanderen" in 1987, "Prijs voor het Succes in het Onderwijzen van de Turkse Taal" in 1990, "Alisjir Nevai Prijs voor Verdienste aan de Turkse Taal" in 2005.   


OPNAME IN E-MAILNIEUWSGROEP

Je kan je laten opnemen in de e-mailnieuwsgroep devriendenvanorientaal die je via e-mail zal informeren over nieuwe activiteiten, cursussen en eventuele wijzigingen in het programma.

 


CONTACT

OriŽntaal vzw
Dendermondsesteenweg 142,
9300 Aalst
tel: (053) 77 83 92
orientaal@telenet.be
Johan Vandewalle - Linda Gezels


Terug naar Orientaal's Index en Orientaal's Pages for Oriental Languages

Geef uw commentaar en suggesties in ons gastenboek / lees ons gastenboek.
bezoekers sinds 22 augustus 1999.