Jaarlijkse vriendenmaal 2008

De OLDag 2008 kondigde zich met enkele vraagtekens aan: hoe zou het ontbreken van de tenoren immers gecompenseerd worden? Het werd immers de eerste OLDag waar we de aanwezigheid van ere-voorzitter A.Jans, P.Verbanck en W. Mariën zouden moeten missen. Ook oud-directeur W. Buijs zou geen gastheer meer zijn, nu hij een andere professionele horizon heeft opgezocht. Gelukkig werd het gekende stramien op gang getrokken met de intieme viering waarin de voorgangers muzikaal ondersteund werden door een gelegenheidskoor onder leiding van Herman Steurs (76 6LWE).
Viering

Belleman van dienstDaarna kwam het er op aan om iedereen ervan te overtuigen om snel richting de feestzaal af te zakken. We konden daarvoor beroep doen op een echte belleman. Het was misschien wel niet zo stipt als tijdens zijn college-jaren, maar met nostalgie riep hij dankzij de hulp van de gerestaureerde bel iedereen kordaat tot de orde. Bij de meesten ging er een belletje rinkelen en dus haastten ze zich voor de algemene vergadering.

VoorzitterOnze voorzitter Werner Borré (74 1EC) opende kort daarop de vergadering met een verwelkoming waarin hij hulde bracht aan de te betreuren afwezigen (spijtig genoeg de nieuwe directeur H. De Wulf incluis). Dit mocht uiteraard de sfeer niet drukken en daarom gaf hij, na de nodige publiciteit voor het interactieve netwerk met zijn 600 geregistreerden, het woord aan de vertegenwoordigers van de jaren van de Expo en van Ghandi.

Als eerste nam gouden jubilaris Lieven Stoop (58 1LG) het woord in de feestzaal, waardoor zijn gevraagde gunst 'Graag na de receptie' hem dus niet werd toegestaan. Als eerste afgevaardigde van de prerevolutionaire lichting van 68-10, kon hij bevestigen dat er na hen veel veranderd was. Nu heeft het college een directeur, toen een gouverneur en dat was daarnaast alleen een voorrecht van de Societé générale. Wie weet wordt 'Neem een blaadje papier', binnenkort wel vervangen door 'Neem uw gsm en sms...'. Er volgden nog vele andere anekdotes, maar allemaal met dezelfde moraal in het verhaal: "'t Is toch leuk om er nog eens over te kunnen klappen". Na de uitvoerige redevoering was het de beurt aan de gouden collega Paul Van Rompuy (58 1EC) die ons inwijdde in de vocabulaire 'een vrouw is een omzichtig te benaderen wezen', de maandagochtendconferenties en het genootschap van het college.

Lieven StoopPaul Van RompuyMarc Steemans
Pol MarckBriljant

Toen was het de beurt aan Marc Steemans (83 6LG) om de zilveren jubilarissen te in beeld te brengen. In de voorgaande exposés had hij tot zijn verbazing kunnen vaststellen dat de heer Commisaris vroeger niet zo geliefd was, bij hen was hij immers zeer populair; zeker bij het examentoezicht. Beneveld door de kracht van... de literatuur werden dit namelijk open boek examens. Bleekheid (die snel omsloeg naar een rode gloed) alom dus toen de heer Verbeeck verscheen op een vermeend toezicht van eerstgenoemde. Daarna stelde Pol Marck (43 1LG) vast dat hij intussen diamantair geworden is, wat gevaarlijke aspecten inhoudt met vrouwen in de buurt. Tot slot werd het woord nog genomen door de briljante promotie die na al de briljante speechers niet veel meer kon toevoegen dan de grote dankbaarheid voor alles wat het college had meegegegeven.

Na alle zeer uitvoerige uiteenzettingen werden nog snel wat foto's genomen om het eten niet te fel te laten afkoelen of opwarmen. Na het genieten van een glaasje wijn en een heerlijke maaltijd was er voor sommigen tijd om ongekende hoekjes van het college te ontdekken, terwijl anderen aanzaten bij het dessert. Iedereen beleefde de OLDag dus weer op zijn manier... We kijken nu al weer uit naar eind september 2009.