Home

Brusselstraat 270
1702 Groot-Bijgaarden

tel.: 02 569 61 72
fax: 02 581 07 30

Openingsuren: elke werkdag 8u30 tot 16u - op maandag tot 18u.

E-mail vestiging Groot-Bijgaarden
E-mail directie

Werking van het CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, afgekort CLB, heeft als opdracht mee te werken aan het welbevinden van de leerlingen gedurende hun onderwijsloopbaan.
In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Deze werken samen in een multidisciplinair team.
Het CLB werkt gratis, onafhankelijk en discreet en dit op volgende vier domeinen

Leren en studeren

Als het op school niet wil vlotten en er ondersteuning nodig is.
We onderzoeken de aard van de leermoeilijkheden en gaan samen op zoek naar een gepaste aanpak.
We beantwoorden vragen als "is mijn kind dyslectisch?".

Onderwijsloopbaan

Je verdere onderwijsloopbaan zelf leren uitstippelen: we bieden alle nodige informatie, we ondersteunen/helpen als het moeilijk wordt.
Bij twijfel over school- en studiekeuze; bij de overgang naar het buitengewoon onderwijs; ...

Preventie en

gezondheidszorg

Voorkomen is beter dan genezen!
Een team van artsen en verpleegkundigen staat in voor de medische onderzoeken, de vaccinaties en de te nemen maatregelen bij besmettelijke aandoeningen.
Samen met de school werken we aan preventieve gezondheidsprojecten en geven we informatie over gezondheidsvoorzieningen.

Sociaal-emotionele

ontwikkeling

Als je je minder goed voelt, is er iemand die luistert.
Je voelt je niet minder goed op school of thuis.
Je kan moeilijk voor jezelf opkomen.
Je bent ontzettend zenuwachtig voor een toets.
....

Scholen

Info

Bijlagen bij de Bijzondere Bepalingen 2012-2014

Klik hieronder om het bestand (openbaar in Word) te downloaden.


Overmaken van leerlingengegevens van BO naar SO.
Continuering van zorg van BO naar SO.
Communciatie over privacygevoelige gegevens.
Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding in het SO.
Deontologische code CLB.
Rechten en plichten van ouders, leerlingen, school en CLB.
Profylaxie besmettelijke ziekten.
Verplichte CLB-tussenkomst in het kader van OLB.

Contact

  • * verplicht veld

Vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures binnen het VCLB Pieter Breughel, vestigingsplaats Groot-Bijgaarden.

Algemeen

Leren en studeren

Preventieve gezondheidszorg.