Wat doet de ouderraad?

De ouderraad is een groep van enthousiaste ouders die de schoolwerking wil ondersteunen. We proberen dit te doen op verschillende manieren:

  • Ongeveer om de zes weken hebben we de ouderraadvergadering met vertegenwoordigers vanuit directie, leerkrachtenteam en ouders. Zo krijgen we de kans de stem van de ouders te vertegenwoordigen bij belangrijke thema's zoals mobiliteit, aankoop didactisch materiaal, pedagogische thema's, ... en vormen we een belangrijk klankbord voor de schoolwerking.

  • Vanuit de ouderraad organiseren we verschillende activiteiten in en rond de school, zoals het jaarlijkse herfstfeest, het ouderkaffee bij contactmomenten, ... Zo geven we aan ouders de kans elkaar en de directie/leerkrachten ook op een informele manier te leren kennen.

  • Tegelijk proberen we met onze activiteiten een centje in het laatje te brengen. Met de opbrengst van onze activiteiten steunen we de schoolwerking met belangrijke, concrete investeringen, zoals digitale schoolborden, de aanleg van de schooltuin, fietsjes, muziekinstrumenten, tablets, turntoestellen,...

  • We vinden het belangrijk dat elke ouder kan ervaren dat men er bij het opvoeden van zijn kinderen niet alleen voor staat. We spelen in op thema's die binnen onze school leven zoals zindelijkheid, gezonde voeding, ... en proberen hierover relevante informatie te verspreiden, informatie-avonden te organiseren, ...

 Wie zijn we?

De ouderraad telt een 20-tal leden. Elk ouderraadslid participeert in minimum 1 of meerdere werkgroepen (vb. herfstfeest, ouderkaffee, ontbijt…) en/of neemt een specifieke verantwoordelijkheid op (vb. logistiek, sociale media, sponsoring…). We stellen ons graag aan u voor.

 Helpende handjes

De ouderraad wordt gesteund bij de uitvoering van bovenstaande activiteiten met een enthousiaste groep 'helpende handjes'.
Dit zijn ouders, grootouders en sympathisanten die graag de handen uit de mouwen steken zonder zich daarom concreet voor vergaderingen of organisatie van activiteiten te engageren.
We zijn steeds op zoek naar helpende handjes om tijdens de activiteiten de handen uit de mouwen te steken! Sta je graag aan het buffet, ben je een klusser of ben je graag vroeg uit de veren om een ontbijt te leveren? Dan ben je de ideale persoon om een helpend handje te zijn! Een helpend handje moet niet op ouderraadvergaderingen aanwezig zijn, neemt ook niet deel aan een werkgroep, maar wordt tijdig gevraagd door de werkgroep verantwoordelijken om bij te springen bij de activiteiten.

Op onze facebookpagina laten we zien waar we concreet aan werken. Neem gerust een kijkje! We willen graag elke ouder uitnodigen om contact op te nemen indien er concrete vragen en voorstellen zijn.

Heb je interesse om lid te worden van de ouderraad of om je steentje bij te dragen als helpend handje? Dan ben je meer dan welkom! Ga snel naar contact en/of spreek ons gerust aan!


Laatste bijwerking 11/01/2022