hoofding
Welkom bij de ouderraad

De ouderraad

Ouders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom is het belangrijk voor de school dat ze kuinnen samenwerken met een enthousiaste ouderraad. Ongeveer 5 keer per jaar vergadert een groep ouders samen met de directie, een kleuterleidster en een leerkracht van de lagere school. De ouderraad denkt en praat mee over opvoedkundige aspecten. Zo organiseren we om de 2 jaar een infoavond over “leren-leren” voor leerlingen van 5de en 6de leerjaar en hun ouders, als voorbereiding op het middelbaar onderwijs.
De ouderraad wil een brugfunctie vervullen tussen ouders en school. We willen aanspreekbaar zijn over alles wat leeft bij andere ouders en ze zorgen voor extra gezellige contacten tussen ouders en school, bijvoorbeeld bij het afhalen van het kerstrapport. Anderzijds werken we ook mee aan de financiële en materiële ondersteuning van de school. Daarom organiseren we zelf enkele financiële acties, en helpen we bij heel wat activiteiten die de school organiseert. De opbrengst van deze activiteiten wordt gebruikt voor allerlei duurzame materialen die de kinderen zo veel mogelijk ten goede komen. Bovendien onderhoudt de ouderraad ook enkele buitenschoolse contacten zoals met het gemeentebestuur, de politie, het overleg buitenschoolse opvang,...

De oudervereniging is een groep van ouders die zich bij het begin van het schooljaar op vrijwillige basis engageert om op verschillende manieren de band tussen school en gezin te verbeteren en te verstevigen en om zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken.

Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor. Naargelang de activiteit kan er een werkgroep opgericht worden. Dit alles verloopt op een spontane en losse manier, waarbij iedereen de vrije keuze heeft om ergens zijn steentje toe bij te dragen.

De leden van de ouderraad zetten zich in volgens hun eigen mogelijkheden en staan achter de school, wat ons een enorme ruggesteun geeft. Elke ouder die een kind in de school heeft, en die wat extra tijd aan de school wil besteden, kan lid worden van de ouderraad. Nieuwe, frisse ideeën en helpende handen zijn steeds welkom! U kan contact opnemen met één van de leden van de ouderraad of met de directie.

Als deel van een jong en enthousiast team kan je mee zorgen voor een gezonde en gestructureerde omgeving waarin je zoon of dochter tot volledige ontbolstering kan komen. Door het organiseren van allerlei evenementen trachten wij zo de school materialistisch te verfraaien en te verbeteren. Via hetuitwisselen en bespreken van ideeën en gedachten proberen we de school zo optimaal mogelijk te laten functioneren en nieuwe impulsen te geven. Dit alles gebeurt in een leuke en ontspannende sfeer met koffie, drankje met koekjes en achteraf een nababbel in één van de Desselse etablissementen.

Heb je ook interesse in de leef-en leerwereld van je zoon of dochter? Dan is de ouderraad op zoek naar jou. Lijkt dit iets voor jou? Vraag gerust meer info aan de leden van de ouderraad of stuur een mailtje (zie leden)

Activiteiten
Ander links
  wegwijzer Hannekestraat 22 - 2480 Dessel - Tel. 014/378006 - Fax 014/375589