Welkom op de website van de Oudervereniging Gits. Onze oudervereniging groepeert een groot aantal ouders die samen een brug willen bouwen tussen school en gezin, die het schoolleven van onze peuters, kleuters en lagere schoolkinderen een extra dimensie willen geven Binnen de oudervereniging is een dynamisch oudercomité actief. We zijn een gemotiveerde ploeg van een XX tal ouders die een hele reeks activiteiten ontplooien ten dienste van alle scholiertjes en hun ouders Elk ouder is steeds welkom om zich aan te sluiten bij de oudervereninging want hoe meer ouders er aansluiten, hoe beter we onze werking kunnen uitbouwen.

 

Ons eerstvolgende evenement vindt plaats op 9 februari 2009 om 19u30 in de Hembyze in Gits

Johan Van de Walle, afdeling drugspreventie De Sleutel. De Sleutel is reeds 30 jaar actief in de

hulpverlening en preventie van drugsproblemen