Van lager naar secundair onderwijs


Tessa Goetschalckx & Merel Marissen

Welkom op onze website!

Wij zijn Tessa Goetschalckx en Merel Marissen.

In het kader van onze opleiding, namelijk lerarenopleiding secundair onderwijs aan Thomas More, hebben wij een onderzoek gevoerd over de overgang van het lager naar het secundair onderwijs, met een specifiek gedeelte rond hoogbegaafdheid.

Met deze website willen wij u een overzicht bieden van de volgende zaken:

  • Waarom dit onderzoek?
  • Onze onderzoeksvragen en de antwoorden hierop
  • Tips voor lagere en secundaire scholen
  • Wat is een BaSO-fiche? Wat is het belang hiervan?
  • Wat is hoogbegaafdheid? Hoe kunnen we hoogbegaafde leerlingen helpen?
  • Hoe kunnen we op school werken rond talenten?