KLAUWVERZORGING

NAVIGATIE
SOCIAL MEDIA
FINANCIELE INFO BTW : BE 0476 166 074
CONTACT mail: peter.algoet@scarlet.be GSM: 0494 91 90 50
Copyright : Peter Algoet
     
1

PREVENTIEF KLAUWVERZORGEN

 KOSTEN - BATEN Preventief klauwverzorgen kost u in de basis geld maar dit betaalt zich uiteindelijk dubbel en dik terug. Wanneer de klauwen op uw bedrijf continue in orde zijn zal dit leiden tot productieverhoging, langere levensduur van het koppel en dus minder opfokkosten van jongvee, kortere tussenkalftijd. Al deze aspecten zullen leiden tot een lagere productiekostprijs per liter melk.

KLAUWVERZORGING

 WAT HOUDT DAT IN ? Bij het bekappen van klauwen wordt de lengte en de hoek van de klauw bijgeschaafd zodat deze in een ideale hoek komen te staan. Daarnaast wordt los en overtollig hoorn van de klauw verwijderd en worden de klauwrand en de zool van de klauw in model gebracht. Als laatste wordt er ruimte gemaakt tussen de klauwhelften, zodat mest en ander vuil gemakkelijk weg kan en er minder kans op infecties ontstaat. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat klauwen van rundvee in optimale conditie zijn en dat het rundvee hierdoor op een comfortabele manier kan staan zonder last te krijgen van aandoeningen.
RUNDVEEPEDICURE

WELKOM

De klauwen zijn voor een koe van groot belang want deze beschermen de koe en dragen de lichaamslast. Klauwverzorging is dan ook van groot belang om ervoor te zorgen dat klauwen altijd goed verzorgd zijn en dat de koe hierdoor geen pijn heeft. Problemen met klauwen zorgen namelijk voor problemen bij de productie van de koe. De klauwen van rundvee dienen dan ook 2 tot 3 keer per jaar bekapt   te worden om ervoor te zorgen dat de klauw in orde is. Uiteraard is de hygiëne zeer belangrijk, vandaar dat het gereedschap tot in de details worden ontsmet voor het opstarten van de klauwbehandeling. Door een flexibele klantbenadering en het centraal zetten van het dier is een maximale productie uit het dier. Voorkomen is beter dan genezen! Daarvoor is preventieve klauwverzorging essentieel! Klauwzweren, geïnfecteerd klauwen, kreupele koe, verminderde diergezondheid, teruglopende melkproductie. Dit zijn signalen van verslechterde klauwgezondheid! Rundveepedicure Peter Algoet staat met een kwalitatieve klauwverzorging garant voor een diervriendelijke behandeling voor uw koe. Het maken van duidelijke/heldere afspraken en het geven van eerlijk gericht en professioneel advies is kenmerkend voor de werkwijze van  Rundveepedicure Peter Algoet. Periodieke klauwverzorging geeft een bron van informatie over uw veestapel. Door deze informatie te registreren (bijvoorbeeld Digiklauw) worden gevaarzones zichtbaar. Hierop kan een preventieve klauwverzorging worden toegepast (zoals voetbaden of nazorg). Hierdoor wordt ook de individuele probleemkoe zichtbaar.
BEHANDELBOX - GELEIDEBOX

1-2-3 Methode

2 3 Klauwverzorging - Locomotionscore - Digiklauw
 “Rundveepedicure is immers geen senicure”  
NAVIGATIE
SOCIALE MEDIA
FINANCIELE INFO BTW : BE 0476 166 074
Copyright : Peter Algoet

PREVENTIEF

KLAUWVERZORGEN

 KOSTEN - BATEN Preventief klauwverzorgen kost u in de basis geld maar dit betaalt zich uiteindelijk dubbel en dik terug. Wanneer de klauwen op uw bedrijf continue in orde zijn zal dit leiden tot productieverhoging, langere levensduur van het koppel en dus minder opfokkosten van jongvee, kortere tussenkalftijd. Al deze aspecten zullen leiden tot een lagere productiekostprijs per liter melk.

KLAUWVERZORGING

 WAT HOUDT DAT IN ? Bij het bekappen van klauwen wordt de lengte en de hoek van de klauw bijgeschaafd zodat deze in een ideale hoek komen te staan. Daarnaast wordt los en overtollig hoorn van de klauw verwijderd en worden de klauwrand en de zool van de klauw in model gebracht. Als laatste wordt er ruimte gemaakt tussen de klauwhelften, zodat mest en ander vuil gemakkelijk weg kan en er minder kans op infecties ontstaat. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat klauwen van rundvee in optimale conditie zijn en dat het rundvee hierdoor op een comfortabele manier kan staan zonder last te krijgen van aandoeningen.

WELKOM

De   klauwen   zijn   voor   een   koe   van   groot   belang want   deze   beschermen   de   koe   en   dragen   de lichaamslast. Klauwverzorging   is   dan   ook   van   groot   belang om   ervoor   te   zorgen   dat   klauwen   altijd   goed verzorgd   zijn   en   dat   de   koe   hierdoor   geen   pijn heeft. Problemen   met   klauwen   zorgen   namelijk   voor problemen bij de productie van de koe. De   klauwen   van   rundvee   dienen   dan   ook   2   tot 3   keer   per   jaar   bekapt    te   worden   om   ervoor te zorgen dat de klauw in orde is. Uiteraard     is     de     hygiëne     zeer     belangrijk, vandaar   dat   het   gereedschap   tot   in   de   details worden    ontsmet    voor    het    opstarten    van    de klauwbehandeling. Door    een    flexibele    klantbenadering    en    het centraal   zetten   van   het   dier   is   een   maximale productie   uit   het   dier.   Voorkomen   is   beter   dan genezen! Daarvoor      is      preventieve      klauwverzorging essentieel! Klauwzweren, geïnfecteerd klauwen, kreupele koe, verminderde diergezondheid, teruglopende melkproductie. Dit zijn signalen van verslechterde klauwgezondheid! Rundveepedicure   Peter   Algoet   staat   met   een kwalitatieve   klauwverzorging   garant   voor   een diervriendelijke behandeling voor uw koe. Het maken van duidelijke/heldere afspraken en het geven van eerlijk gericht en professioneel advies is kenmerkend voor de werkwijze van Rundveepedicure Peter Algoet. Periodieke klauwverzorging geeft een bron van informatie over uw veestapel. Door deze informatie te registreren (bijvoorbeeld Digiklauw) worden gevaarzones zichtbaar. Hierop kan een preventieve klauwverzorging worden toegepast (zoals voetbaden of nazorg). Hierdoor wordt ook de individuele probleemkoe zichtbaar.
BEHANDELBOX - GELEIDEBOX
1
3
2
“Rundveepedicure is immers geen senicure”

KLAUWVERZORGING

1-2-3 Methode

CONTACT mail: peter.algoet@scarlet.be GSM: 0494 91 90 50
RUNDVEEPEDICURE Klauwverzorging - Locomotionscore - Digiklauw
PETER ALGOET