Goeggel
 
  't Internet   Bellekes   Tettergroepen   Ver in te bloiren  

 
 •  Zoekt ewa noiger
 •  Veerkeeren
 •  Vertoaldinges
Zoekt op: t'Internet bloikes int Oilsjters bloikes int Vloms


Goeggel ... : int Westvloms int Limburgs int Brissels int Antweirps int Gentjs den Oeverschot
 

Probeirt anders isj mè Goeggel nies - Goeggel nies saajt


help moi ier isj zoeken jong! - Goeggel, wa ver iet es da ? - Goeggel int Engels - Oilsjtersen portàlsaajt

©2003 Goeggel - Mè goeggel kendje in vrièt veel bloikes zoeken (mièr dan 3 miljaar droientaggetigduzjend en een sjik)

 

daaft ier om a gezjièver/suggestes te meelen.