Greg's mini-site

Situering

Gezien de geringe beschikbare ruimte, het gebrek aan server-side scripting en de beperkte tijd die ik hieraan kan/wil besteden zal dit waarschijnlijk nooit uitgroeien tot een site die in een “most wanted”-of wat-dan-ook-lijst zal terechtkomen.

Ik weet nu nog niet in hoeverre de site verder nog zal evolueren, maar voorlopig zijn er slechts 2 rubrieken en die worden niet echt dikwijls bijgewerkt... (om de 3 maanden eens komen kijken volstaat wellicht om up-to-date te blijven)
receptenpagina
teksten