Doopsel  

 

 

 

    

    <-- terug naar  'Sacramenten'    

                          

Doopsel
 

   

 

 
In onze parochie worden alleen gemeenschappelijke doopvieringen georganiseerd.
 
 
1) Aanvraag van een doopviering :
 
De aanvraag voor een doopsel kan gebeuren via een formulier op volgende website: 
    www.kerkleuven.be en dan doorklikken op 'formulieren'
 
Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
 
 
2) Voorbereiding van deze doopviering : DOOPCATECHESE
 

Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de federaties Leuven en Heverlee een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.

 
Van ouders die het doopsel aanvragen voor hun kind wordt verwacht dat ze voordien een vormingsavond meemaken.  
 

Zon avond wordt maandelijks ingericht op volgende plaatsen en data :

 
De vormingsavonden gaan door bij "Kerk in Nood", Abdij van Park 5 te Heverlee op volgende woensdagen: 16 december 2015, 20 januari 2016, 17 februari 2016, 16 maart 2016, 20 april 2016, 18 mei 2016, 15 juni 2016.
 
Zo'n vormingsavond duurt van 20u tot 22u en bestaat uit 2 delen : 
er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop,
nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.
 
 
3) Gezamenlijke doopvieringen :
 
In onze parochie Terbank worden alleen gemeenschappelijke doopvieringen georganiseerd.
 
De doopvieringen vinden bij voorkeur plaats op zaterdagnamiddagen om 15u.
Met de parochiepriesters kan u een datum afspreken, liefst een maand op voorhand.
 
De ouders brengen hun trouwboekje mee naar de doopviering.
 
 

 

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                 

Laatste bijwerking :  16-12-2015