Huwelijk  

 

 

 

    

   <-- terug naar  'Sacramenten'     

  De liefde is lankmoedig en goedertieren.             
  De liefde is niet afgunstig. 
  Ze praalt niet.           
  Ze beeldt zich niets in.
  Zij geeft niet om de schone schijn.
  Zij zoekt zichzelf niet. 
   
  (Paulus in een brief aan de Korintiërs)

      

Huwelijk

Tezamen werd je geboren en samen zul je voor immer zijn.
Je zult tezamen zijn als de witte vleugelen van de dood je dagen verstrooien.
Ja, je zult zelfs tezamen zijn in Gods stille herinnering.

Maar laten er tussenruimten zijn in je samenzijn. Laat de winden des hemels tussen je dansen.
Heb elkander lief, maar maakt van de liefde geen band: laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen.
Zingt en danst tezamen en weest blij, maar bent ieder alleen, zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek.
En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen:
want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf.

Khalil Gibran

                                                   

   

Aanvraag huwelijksviering
 
  Jullie willen trouwen en jullie belofte uitspreken in de kerk ?   
  Vul hiertoe het  ‘Aanvraagformulier’ in dat je kan vinden op www.kerkleuven.be   
  ofwel via e-mail naar Parochie.Terbank@kerkleuven.be.  
     
  Indien nodig kan iemand van het parochiesecretariaat jullie hierbij helpen.  
  We zouden liefst hebben dat je dit doet 6 maanden voor de huwelijksdag.   
     
  Daarna zal er iemand met jullie contact opnemen voor het verder verloop en afspraken.  
     
     
Huwelijkscatechese  
     
  Op dit ogenblik is er in onze federatie geen gemeenschappelijke huwelijkscatechese.  
     
     
Mistarief  huwelijksviering :     200  euro  

       

Contact : 
   
  De huwelijksdossiers van de verloofden die in onze parochie huwen worden centraal opgesteld en opgevolgd
  via  www.kerkleuven.be
  via het parochiesecretariaat,   Tervuursesteenweg 80   te Heverlee 
                                               Parochie-GSM :  0471 /  02.08.85 

 

 

                                                    

 

   

     

Laatste bijwerking : 23-01-2016