Catechese en Vormsel  

 

     
 

 

    

   <-- terug naar  'Sacramenten'

 

  Overzicht van volledig catechesetraject :
   
 
2de leerjaar  Voorbereiding op Eerste Communie
3de leerjaar  Brugcatechese (Drievier-werking)
4de leerjaar  Brugcatechese (Drievier-werking)
5de leerjaar  Brugcatechese (Vijfwerking)
6de leerjaar  Catechese als voorbereiding op het Vormsel (zie verder)
1ste tot 6de middelbaar  Pluswerking

  

  Het Vormsel wordt toegediend in het 6de leerjaar.
  Als voorbereiding zijn er regelmatige catechese-samenkomsten. Dit gebeurt in de eigen parochie.
  Daarnaast zijn er ook enkele vieringen die essentieel zijn als opstapje naar het vormsel: Kindernevendiensten, de naamopgave, de viering van het sterzingen, kruisoplegging met Goede Vrijdag, Hernieuwing van de doopbelofte tijdens de Paaswake, ...
   
  Het vormsel wordt toegediend in de vormselviering, welke gemeenschappelijk is voor alle kinderen van de federaties Heverlee en Leuven. Bij meer dan 50 vormelingen zijn er die dag 2 vormselvieringen.
   
  U kan uw kind inschrijven voor het Vormsel op XXXX  in de nieuwe catecheselokalen aan de Tervuursesteenweg 87.
  Een belangrijke voorwaarde voor de inschrijving is dat de kandidaat de eerstecommuniecatechese, drievierwerking en vijfwerking heeft gevolgd.
   
  Vormsel = zaterdag 7 mei 2016  in de Kapel van het Heilig-Hartinstituut te Heverlee.
   
   
   
  Contactpersoon eerste communie en drievier-werking : 
                Chris Coppens
                telefoon : 016-23 87 24
                e-mail : chriscoppens47@hotmail.com   
   
  Contactpersoon 5-werking :
                Lida Butter
                telefoon : 016-89 70 60
                e-mail : lida.butter@telenet.be
   
  Contactpersoon plechtige geloofsbeleidenis en vormsel
               Maria Lorent
                telefoon : 016-20 31 65
                e-mail : marialorent@hotmail.com
               
 

Activiteiten :

       

  Datum     Uur   Plaats   Activiteit / Thema 
 Zaterdag 19 september 2015   16 tot 18 uur    Voorstel “inzet-projecten”
 Zaterdag 3 oktober 2015     8 tot 17 uur    Missiodag in Halle
 Zaterdag 10 oktober 2015   18.30 uur  Kerk  Startviering catechese - naamopgave
 Zaterdag 24 oktober 2015   16 tot 18 uur  

 1.  Kennismaking met Teofil                                      2.  “Ik ben Christen, omdat ik gedoopt ben.”             Over de betekenis van ons doopsel

 Zaterdag 21 november 2015   16 tot 18 uur    “Wie is God?“      -   Over godsbeelden
 Zaterdag 5 December 2015   16 tot 18 uur     “Bouwen aan een wereld zoals God hem droomt”      Het rijk Gods
 Zaterdag 9 januari 2016  15 tot 18.30 uur  (bijeenkomst in catecheselokalen)  Sterzingen
   18.30  Kerk  Catecheseviering
 Zaterdag 6 februari 2016  16 tot 18 uur   “Ik geloof dat ik geloof”  -   De geloofsbelijdenis
 Zaterdag 19 maart 2016  16 tot 18 uur    De goede week
   18.30 uur  Kerk  Viering met kruisoplegging
 Zaterdag 26 maart 2016  21 uur  Kerk

 Hernieuwing doopbelofte tijdens de Paaswake

 Zaterdag 16 april 2016  8.45 tot 17 uur  Kapel Heilig Hart-Instituut Heverlee  Bijeenkomst rond vormsel
 Woensdag 4 mei 2016   ???  Kapel Heilig Hart-Instituut Heverlee  Repetitie
 Vrijdag 6 mei mei 2016   ???  Kapel Heilig Hart-Instituut Heverlee  Repetitie
 Zaterdag 7 mei 2016  (uur nog onbekend) Kapel Heilig Hart-Instituut Heverlee  Vormsel
 Zaterdag 11 juni 2016  18.30 uur  Parochiekerk Terbank  Dankviering

Laatste bijwerking : 19-10-2015