RAADSELS

                      De antwoorden zijn steeds achterstevoren geschreven!

- Hoe heet de vrouw van een bosjesman?
 ! fjiwekkat neE
- Wat is een Nederlander onder de trein?
! saakreemS
- Wat is wit en het ontploft?
! lookmeoB
- Wat is het toppunt van lef ?
! nelah et ni nereborp redjirkoops neE
- Het is groen en ligt in de kerk.Wat is het ? 
! ejtnoob gilieh  neE
- Wat is het toppunt van beleefdheid?
! neggez  nodrap ne  neppart nenet  negie  ej pO 
- Wat krijg je als je een olifant met een mol kruist?
! niut ed ni netag etorg dnetteztnO
- Wat staat er op het graf van een schoonmaakster?
! sejten taats dmiuregpO
- Wat staat er op het graf van een computerfreak?
! revO emaG
- Hoe noem je een vliegtuig vol met moeders op dieet?
 ! giutgeilvnjil neE
-

In een flatgebouw, op de elfde verdieping, naast de zevende deur links, ligt een dode man. Wat klopt er niet?
! trah njiZ

 

-

Noem vijf aaneensluitende dagen van de week op, zonder dinsdag of donderdag te gebruiken.
! negromrevo ne negrom ,gaadnav ,neretsig , neretsigreE

 

-

Een dokter in Henegouwen heeft een broer in Antwerpen, maar die broer in Antwerpen heeft geen broer in Henegouwen. Hoe kan dat?
! suz njiz si newuogeneH ni retkod eiD

 

-

Wat staat er hier: "Tonentomatentomatentomatentonvrat."?
! tarv noT ne ta moT netamot neta moT ne noT

 

-

Wat is wit, en vliegt door de kerk?
! teod einummoc etsree njiz tad ejgeilv neE

 

-

Wat is de overeenkomst tussen een woestijn en jouw achterwerk?
 ! nessut - caC

 

-

Waarom zie je geen caravans in de woestijn?
! nebbeh kaahkert neeg nelemak tadmO

 

-

Wie kan heel goed toveren, maar is helaas wel vaak verkouden?
! rettonS yrraH

 

-

Wat is zwart, wit, zwart en weer wit?
! tlav part ed nav eid non neE

 

-

Hoe kan ik een moderne foto maken, die er toch zwart-wit uit komt te zien?
! reebadnap nee nav otof nee kaam kI

 

-

Wat is het toppunt van geduld?
! ejtlepeleeht nee tem nevargeb nad meh ne ,sejtaw tem neiooigdood tnafilo neE

 

-

Ik ben wat ik ben, maar als je het raad ben ik het niet meer. Wat ben ik?
! lesdaar neE 

 

- Waar blijft het licht als je het 's avonds uit doet?
! nekjik tsakleok de ni snee raam aG

 

- Wat is het verschil tussen een w.c.-rol en een stel vrienden?
! fa tjihcs tmeen lor-.c.w ed ,diehcsfa nemen nedneirv eD

 

- Welke ring is niet rond?
! gnirah neE

 

- Wie loopt goed verzekerd door het bos?
! retuobaksoB ed siloP

 

- Wat is groen en heel vervelend?
! ejtrettepod neE

 

- Twee timmermannen slaan om de beurt een spijker in de muur totdat ze alle 20 op zijn. Wie heeft de meeste spijkers in de muur geslagen?
! remah eD

 

- Wat is het toppunt van pech hebben?
! tfeeh tein gad njiz eid geilvsgadnee neE

 

- Wat is het tegenovergestelde van theoloog?
! diehraaw ed karps oehT

 

- Tante Bep heeft een kaaswinkeltje. Ze is 1,70 meter lang en is jarig op 1e Kerstdag. Wat weegt tante Bep eigenlijk?
! saaK

 

- Wat is het verschil tussen een Lada en een Lada Sport?
! kaahkert ed po labsinnet evlah nee tiz ledomtrops teh jiB

 

- Welke spin kan je opeten?
! nipsrekius neE

 

- Hoe noem je Sinterklaas als 'ie met een lamp rondloopt?
! egiliehnjihcs neE

 

- Waarom gaat Sinterklaas liever niet naar een moskee?
! neneohcs leevet raad naats rE

 

- Wat doe je als je schoonmoeder op de ruiten tikt?
! nettez neregufirtnec po enihcamsaw eD

 

- Welke broek kan gaan roesten?
! koerbrekjips neE

 

- Waarom is een aardbei rood?
! sejtlekkup njiz revo hciz tmaahcs jiH

 

- Wat staat er op de grafsteen van een robot?
! thcaz tsoeR

 

- Onder welke plant kan je geen 5 minuten je hoofd steken?
! eilelretaw neE

 

- Waar wordt een houten been van gemaakt?
! tuohlepuerk naV

 

- Wat is je hele leven in je bezit, wordt nooit uitgeleend maar toch door iedereen gebruikt?
! maan eJ

 

Terug naar Homepage