Pat´s_Fantails

 

 

 

 

 

image005

image006

image009

 

 

Hallo

 

Mag ik me even voorstellen?  Ik ben Patrick ‘ Pat’ Smeyers, een duivenliefhebber sinds meer dan 30 jaar.  Mijn eerste stelletje duiven was een paartje witte boerenpauwstaarten gekregen van mijn grootvader.  Die werden gehuisvest op een zogenoemd paalhok.  Al gauw kwam er nabroed, moest er worden getimmerd aan een volière en werd overgeschakeld op echte pauwstaarten in wit en schildkleurig.  Enkele jaren later zijn er raadsheren bijgekomen.  Opnieuw flink wat timmerwerk om het volume van de hokken te vergroten.  Er zijn in de loop van de tijd verscheidene andere sierduivenrassen op het hok aanwezig geweest naast raadsheren en pauwstaarten.  Doch de rode draad zijn steeds de twee rassen uit de groep der structuurduiven geweest : de pauwstaart en de raadsheer.

 

image009

 

 

Momenteel wordt er jaarlijks gefokt met 30 tot 35 koppels raadsheren en 12 tot 14 koppels pauwstaarten. Jaarlijks worden er een 150-tal jonge raadsheren gefokt en een 60-tal pauwstaarten. Uit deze jonge dieren worden steeds enkele fokdieren geselecteerd, evenals dieren bestemd voor de tentoonstelling. Op de shows worden op regelmatige basis mooie resultaten behaald. Ik ben lid van de Koninklijke Club De Prachtduif te Turnhout, een goed georganiseerde “alle rassen” club, evenals lid van de Belgische Pauwstaart en Raadsheerclub.

 

Sinds 2008 ben ik keurmeester, bevoegd voor de groep structuurduivenrassen. Gezien, mijn persoonlijke visie, dat men niet alle rassen kan kennen, beperk ik me voorlopig ook tot deze groep, en tracht me verder te specialiseren, vnl. in de raadsheer en pauwstaart.

Op regelmatige basis worden speciaalclub shows bezocht in binnen en buitenland, en word me de eer gegund om op buitenlandse speciaalclubshows te gaan keuren. Dit zijn de plaatsen waar men iets over het ras kan leren door de contacten met de andere fokkers die zich specifiek met het ras bezig houden.

 

Ook word er met goed resultaat deelgenomen aan deze shows. Op de jongdierendagen en de clubshow van de Belgische pauwstaart en raadsherenclub worden er met de regelmaat van de klok dieren van ons hok tot reekswinnaars bekroond alsook tot finalisten met de titel ‘beste van het ras’.

Het gaat hier niet enkel om de kampioenstitel in de wacht te slepen…neen, het goede gevoel komt vooral voort door de voldoening van een diertje van het eigen hok hoog in de rangschikking zien te verschijnen. Het bevestigt dat de tijd en moeite die in de hobby word gestopt vruchten afwerpt.

 

 

 

 

 

 

 

Patrick

 

 

image011

image013

image015

 

 

 

 

Adres-www