logovisualize

Medisch-wetenschappelijk illustrator Patricia Poels

Tekencarrière

Patricia Poels startte met het maken van medisch-wetenschappelijke illustraties tijdens haar assistentschap aan de Faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep Morfologie, van de UGent. Zo verzorgde ze er ondermeer de illustraties voor eigen wetenschappelijke artikels, thesis- en doctoraatswerken van collega's, posters voor congressen enz.

Sedert 1998 werkt ze als freelance medisch-wetenschappelijk illustrator voor Uitgeverij Acco Medical. Een lijst met de door haar geïllustreerde handboeken vind je onder "Curriculum".

Daarnaast maakt Patricia regelmatig illustraties op vraag van artsen en specialisten verbonden aan de universitaire ziekenhuizen (UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Gent, ...), en dit zowel binnen medische als paramedische domeinen. Door haar medische opleiding (zowel humaan als diergericht) heeft ze een grondige anatomische en fysiologische basiskennis die belangrijk is om een goed inzicht te krijgen in de gevraagde illustraties.

Opleiding

1985 - 1991 : Doctor in de diergeneeskunde

2001 - 2002 : Webontwikkelaar

2010 - 2013 : Bachelor in de verpleegkunde