Overzicht | Geselecteerd | Voorpagina


Op deze pagina treft u een aantal door Patrick Lateur geschreven essays aan die eerder werden gepubliceerd in diverse literaire tijdschriften, en fragmenten uit lezingen.

Speelman van Assisi
Deel van de lezing De speelman van Assisi, gehouden tijdens de jaarlijkse studiedag van het Franciscaans Studiecentrum in Utrecht op 4 november 1995. De volledige tekst van de lezing werd opgenomen in Franciscaans leven 79 (1996) 3, p. 99-120.

Anton van Wilderode (1918-1998). De zanger van weemoed, verlangen en geluk.
Uit: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 8 (1999) 4, p. 407-421. Het apostolaat van de poŽzie. Priester-dichters in Nederland en Vlaanderen. Themanummer onder redactie van Lieve Gevers en Jan Roes.

Autodidact
Lezing bij de opening van de tentoonstelling Genesis en andere werken van Armand Demeulemeester in de Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven op vrijdag 25 februari 2000. De tekst verscheen in Kunsttijdschrift Vlaanderen 49 (2000) 2, p. 108-111 en in Armand Demeulemeester. Een schildersleven p. 51-58.

Pindaros et alii
Tekst van de lezing gehouden tijdens het tweedaags colloquium De klassieken vertaald. Het proces in Het Pand, Rijksuniversiteit Gent, 30-31 oktober 2000.