Patrick Lateur (°1949, Beveren-Leie) publiceert dichtbundels,
vertalingen en bloemlezingen. Hij is redacteur van
Kunsttijdschrift Vlaanderen, lid van het Guido
Gezellegenootschap en de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, en sinds 2005 lid van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Deze website is niet meer in gebruik sinds 19 augustus 2015.
Patrick Lateur is te volgen op www.patricklateur.be en via zijn aantekeningen op zijn Facebookprofiel en -pagina.

Wenst u contact op te nemen met de auteur,
mail dan naar patrick.lateur@telenet.be.