Freelance journalist Patrick De Neve

Artikels Artsenkrant  Bariatrische ingreep verandert medicijngebruik (drastisch)

Patiënten die een bariatrische operatie ondergaan, nemen vaak medicijnen in wegens comorbiditeiten zoals cardiovasculaire aandoeningen, diabetes type 2, slaapapneu en/of artrose. Na de operatie verbeteren of verdwijnen die vaak, wat ook op het geneesmiddelengebruik een weerslag zal hebben. Aanpassingen dringen zich daarbij meestal op.
  Artsenkrant 16 juni 2017
       
  Huidaandoeningen hebben psychologische impact

Chronische huidaandoeningen blijven meestal niet beperkt tot het lichamelijke maar hebben ook een impact op het psychosociaal welzijn. Psychologe Sylvia van Beugen bestudeerde het in haar doctoraat over psychodermatologie.
  Artsenkrant 2 juni 2017
       
  Gendoping blijft niet onder de radar

Van alle methoden om zich te doperen, is gendoping waarschijnlijk de meest complexe. En zeker de meest experimentele. Geen enkele sporter is al betrapt op het gebruik ervan, maar dat wil niet zeggen dat het (nog) niet gebeurt.
  Artsenkrant 19 mei 2017
       
 

Genetisch profileren van metastasen binnenkort in alle ziekenhuizen?

Voor de behandelend arts is het belangrijk om weten met welk soort tumor hij te maken heeft. Onder de microscoop zien bepaalde tumortypes er immers vaak hetzelfde uit terwijl ze (epi)genetisch toch grondig kunnen verschillen waardoor ze anders reageren op eenzelfde behandeling. Dat is niet anders bij metastasen die meestal genetisch verwant zijn aan de initiële tumor maar ook sterk kunnen afwijken, zoals een recente studie duidelijk aantoont.

  Artsenkrant 5 mei 2017
       
  Doordachte stadsplanning tegen luchtvervuiling

Je zou verwachten dat fietsers en voetgangers de minst vervuilde straten in een stad opzoeken om zich te
verplaatsen. Ze staan immers rechtstreeks bloot aan de luchtvervuiling die door het verkeer wordt uitgestoten, en die is het hoogst in drukke straten en straten waar het langzaam vooruit gaat. "Dat klopt niet helemaal", zegt burgerlijk ingenieur Steve Hankey (Virginia Tech, VS) die een studie uitvoerde naar luchtvervuiling in de Amerikaanse stad Minneapolis.
  Artsenkrant
31 april 2017
       
  Uit de reeks 'Sport&Arts': portret van Eva Carniero, gewezen Chelsea-clubarts   Artsenkrant
31 maart 2017
       
  Terugkeer naar sport na een voetballetsel

Het Brucosportcongres bracht een mooi overzicht van actuele sportmedische inzichten. De focus ging deze keer uit naar wat er op het terrein beweegt en leeft omtrent de begeleiding van voetballers. De belangrijkste topics op een rijtje.
  Artsenkrant
24 maart 2017
       
 

Ouderen met kanker aanvaarden makkelijker orale behandelingen

“Kanker is een ouderdomsziekte en het percentage ouderen met kanker zal door de toenemende vergrijzing nog verder stijgen”, zegt Lore Decoster, kliniekhoofd medische oncologie van het UZ Brussel.

  Artsenkrant
24 feb. 2017
       
  Zoek bij CVS-patiënten steeds naar lichamelijke oorzaken

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) zit niet louter tussen de oren. “De organische/biologische basis achter de ziekteklachten komt bij nader onderzoek heel dikwijls tevoorschijn”, zegt prof. Frank Comhaire.
  Artsenkrant
10 feb. 2017
       
  Niet elke heavy gamer zit met een probleem

Veel tieners die meer dan vier uur per dag gamen, hebben last van depressieve symptomen. Je zou voor minder. Maar tieners die sociaal geëngageerd zijn met vrienden in de online of de echte wereld, lijken meer immuun tegen de kwalijke gevolgen ervan.
  Artsenkrant
3 feb. 2017
       
 

Nieuwe opleiding bereidt studenten voor op komende golf van slikproblemen

Slikproblemen worden nog vaak onderschat, of lacherig weggezet als psychosomatisch. Toch krijgen steeds meer patiënten ermee te maken, en niet enkel ouderen. Omdat de kennis nog te veel verspreid zat over verschillende medische disciplines, besloten twee Leuvense professoren om een nieuwe opleiding aan te bieden.

  Artsenkrant 27 jan. 2017
       
  Hitteafbraak van smaakstoffen in e-sigaret doet alarmbel afgaan
   
  De elektronische sigaret claimt een gezondere manier van roken – voor de believers ‘dampen’ genoemd– dan met de traditionele sigaret. Niemand verwachtte dat deze hippe manier van roken echt onschadelijk zou zijn. Maar bij gebrek aan bewijs, moest de bezorgdheid om mogelijk schadelijke effecten het afleggen tegen de hype die ondertussen volop was losgebarsten. Een recente studie toont dat die bezorgdheid wel degelijk gegrond is.   Artsenkrant 25 nov. 2016
       
  Snelstart van de hersenen na een coma

Een experimentele behandeling met ultrageluid bij patiënten die net uit een coma ontwaken, is misschien ook een optie voor mensen die zich nog in een coma bevinden.
  Artsenkrant 23 sept. 2016
       
  Milieuschadelijkheid geneesmiddelen verschillend per regio

Geneesmiddelenresten en hun afbraakproducten passeren de rioolwaterzuivering en komen uiteindelijk terecht in onze waterlopen. En daar de rivier een belangrijke bron is voor de drinkwaterbereiding, komen medicijnresten ook in ons drinkwater voor; zij het in minieme hoeveelheden. Milieurisicoschattingen van geneesmiddelen zijn dus geen overbodige luxe.
  Artsenkrant 19 aug. 2016
       
 

Is België een ‘testing ground’ voor nieuwe protheses?

Stemmen gaan op om een ‘early warning’ systeem te ontwikkelen om de positieve uitkomsten en zorgkwaliteit bij het plaatsen van heup- en knieprothesen te blijven bewaken. Zeker in het ‘testvriendelijke’ klimaat dat in België heerst. Een discussie in de marge van het Orthopaedica Belgica 2016 congres.

  Artsenkrant 20 mei 2016
       
  'Chemotherapie zorgt mee voor het heroplaaien van kanker'

"Nu mensen ouder worden, vormt het opleven van kanker een steeds groter probleem", zegt de Nederlandse biofysicus Jacco van Rheenen in een interview verschenen op de website van de Utrechtse Universiteit. Op zoek naar de mechanismen waarom kanker vaak jaren na de initiële behandeling opnieuw oplaait, wijst hij met de vinger naar de chemotherapie.
  Artsenkrant 26 februari 2016
       
  Insecticiden binnenshuis schadelijker dan gedacht

De modale Belg is behoorlijk kwistig met insecticiden en weet meestal niet wat de gezondheidsrisico's zijn voor hemzelf of huisgenoten. Wat meer voorzichtigheid en duidelijker communicatie omtrent de risico's zijn zeker aan te raden.
  Artsenkrant 12 februari 2016
       
  Eerst naar de kine voor erectieproblemen

Na prostaatchirrugie komen incontinentie en erectiestoornissen vaak tijdelijk of blijvend voor. Medicatie kan helpen, maar ook bekkenbodemspieroefeningen.
  Artsenkrant 18 december 2015
       
  Aspirine geeft geheimen prijs als preventief middel tegen kanker   Artsenkrant 27 nov. 2015
       
  Ligt een endogeen retrovirus aan de oorsprong van ALS?    
  Een recent onderzoek komt op de proppen met een aanwijzing dat een retrovirus, ingebed in het menselijk DNA,
verantwoordelijk zou zijn voor het ontstaan van amyotrofische laterale sclerose (ALS). Als dat klopt, zou een antiretrovirale
cocktail mogelijk de ziekte kunnen vertragen. Maar loopt men niet te hard van stapel?
  Artsenkrant 6 nov. 2015
       
  Vertraagde antibioticaklaring bij oudere patiënten: pas uw dosering aan!

Volg de nierfunctie van uw oudere patiënten op als u ze bepaalde antibiotica voorschrijft, en pas de dosering daaraan aan. Door de verminderde nierfunctie kan er immers een vertraagde klaring optreden, wat hogere antibioticaspiegels en een betere effectiviteit geeft, maar meer kans op bijwerkingen, zo is de boodschap van arts-microbioloog Michiel Haeseker in een recent proefschrift. Een mooi ideaal dat echter moeilijk naar de dagelijkse (huis)artsenpraktijk om te zetten is.
  Artsenkrant 9 okt. 2015
       
 

Hygiëne of milieu? Vechten om een plaatsje als oorzaak van astma

Longspecialist Bart Lambrecht (UZ Gent) gaf op de afgelopen voorjaarsvergadering van de Vlaamse Vereniging voor
Kindergeneeskunde een helder en overzichtelijk beeld van hoe astma ontstaat en welke factoren daar een belangrijke rol in spelen. Daarbij deed hij de hygiënehypothese uit de doeken, die weliswaar om een kanttekening vraagt.

  Artsenkrant 8 mei 2015
       
 

Op weg naar de psychiatrie, nieuwe stijl

Onlangs vierde de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie haar tiende verjaardag tijdens de lentevergadering in het Kursaal Oostende. Bij deze feestelijke gelegenheid werd stil gestaan bij de eigen werking en de veranderende rol van de psychiatrie in de samenleving. En wie was beter geplaatst om dat laatste toe te lichten dan Dinesh Bhugra, voorzitter van de World Psychiatric Association?

  Artsenkrant 3 april 2015
       
 

De erotische wens van de transseksuele man

'Een vrouw gevangen in een mannenlichaam', je hoort het zo vaak dat het de algemeen aanvaarde visie is
geworden op transseksuele mannen die zich tot vrouw wensen om te bouwen. Ook onder de artsen die deze mensen begeleiden, heeft dit hardnekkige gezichtspunt zich diep ingegraven. Maar de wetenschappelijke basis ervoor is eerder dun, zegt ons Michael Bailey in een recent artikel.
(pag. 2)

  Artsenkrant 22 januari 2008

Copyright Patrick De Neve / Artsenkrant 2015 - 2017
patrickdn [at] telenet.be