Content Connections
Aang&percnt“;eboden doëor Deloitte's Technology Fast 50 en gerealiseerd door Content Connections
Vlnr: Nikolaas Tahon (Technology Fast 50 Lead), Duco Sickinghe (Voorzitter Rising Star jury – CEO Fortino), Rudi Thomaes (Voorzitter van de Raad van Bestuur REstore), Piet Vandendriessche (CEO Deloitte Belgium)

Virtuele energiecentrales

REstore werd vorige week door Deloitte uitgeroepen tot snelst groeiend technologiebedrijf van België. De omzet groeide de laatste vier jaar met maar liefst 2,294%. Naast de Deloitte Technology Fast 50 Award, sleepte het bedrijf ook de Clean Technology Award in de wacht.

Het gaat hard voor REstore, dat nog maar zes jaar bestaat en ondertussen kantoren heeft in Antwerpen, Parijs, Londen, Düsseldorf en San Francisco. Hun goudhaantje heet FlexPond, het softwareplatform dat een revolutie betekent in de energiewereld, meer bepaald in de vraagsturing. Het principe is eenvoudig. Stroomproductie en stroomverbruik kennen een voortdurende variatie van vraag en aanbod die ten allen tijde in evenwicht moet worden gehouden. Door de opgang van hernieuwbare energie komen er steeds meer onvoorspelbare pieken en dalen in het stroomaanbod. Bij pieken kan je twee dingen doen: meer (en dure) stroom produceren met centrales, of de vraag naar energie bij sommige verbruikers tijdelijk, vrijwillig en tegen betaling, verminderen. Bepaalde industriële processen hebben immers niet continu stroom nodig. Ze kunnen best een tijdje zonder – denk bijvoorbeeld aan grote diepvriesbedrijven, maar ook bedrijven in de chemie, de staal- of cementindustrie. Deze manier van stroom balanceren heet Demand Side Management of vraagsturing: het verbruik wordt aangepast aan het stroomaanbod en niet omgekeerd.

Schaalbaar

Voor de komst van FlexPond kon een transmissienetbeheerder als Elia ook al vragen om grote installaties tijdelijk stil te leggen om stroomtekort te voorkomen. Het grote verschil bij FlexPond is dat dit nu op een geautomatiseerde, snelle en schaalbare manier gebeurt. Bij dreigende overbelasting van het stroomnet, schakelt FlexPond binnen seconden stroomverslindende machines uit. Industriële verbruikers treden niet voor niets tot het platform toe: ze worden betaald om geen of minder stroom te verbruiken. Eigenlijk creëert FlexPond virtuele energiecentrales, en dat is veel goedkoper en efficiënter dan flexibele gascentrales. Co-CEO Pieter-Jan Mermans spreekt over een mogelijke halvering van de kost. Onder zijn klanten telt REstore al heel wat grote bedrijven als ArcelorMitttal, Total, Umicore en Saint-Gobain, maar ook kleinere klanten kunnen geld verdienen met flexibel vermogen. Ondertussen heeft REstore zo’n 1,7 GW flexibel vermogen onder beheer. Op termijn wordt gestreefd naar 3 GW – drie keer het vermogen van Doel 3 of 4. Daarvan is 600 MW op elk moment beschikbaar.

Praktijk

Hoe werkt REstore precies? Jan-Willem Rombouts, co-CEO: “FlexPond is veilig geconnecteerd met enerzijds een netbeheerder, die signalen uitstuurt als er tekorten of pieken zijn in het aanbod, en anderzijds met industriële verbruikers. Die geven in de software duidelijk omschreven randvoorwaarden in om te bepalen wanneer processen al dan niet kunnen worden uitgeschakeld. Bijvoorbeeld: de temperatuur in een smeltoven moet altijd boven de 1.500 °C blijven. Het platform maakt het voor ons onmogelijk om vermogen aan te sturen als aan de randvoorwaarden niet is voldaan. Ons gepatenteerd platform loopt volledig geautomatiseerd, en kiest met slimme algoritmes altijd de best mogelijke oplossing. Het gaat daarbij niet alleen over afschakeling, maar ook over opschakelbaar vermogen bij een overaanbod van goedkope hernieuwbare energie. FlexPond is, samen met onder andere batterijopslag, een van de manieren om de wispelturigheid van hernieuwbare energiebronnen vlot in het energiesysteem te integreren.”

Groei

Het bedrijf bestaat sinds 2010 en heeft vooral de voorbije vier jaar een fenomenale omzetstijging gekend van 2,294%. “Die groei is te danken aan onze internationalisering”, legt Mermans uit. “Na in onze thuismarkt een sterke referentiecase te hebben gebouwd met Elia, zijn we zo snel mogelijk de grens overgestoken, eerst naar het VK en dan naar Frankrijk en Duitsland. Nu bekijken we de marktopportuniteiten in de VS. Een andere verklaring is dat er steeds meer hernieuwbare energie op de netten komt en dat die steeds goedkoper wordt. Zeker nu de stroomkost in de recentste Deense windparken onder de mythische grens van 50 euro/MW is gezakt.”

Consumenten

In 2017 verschijnt de eerste toepassing voor consumenten op de markt. Het Nederlandse merk Itho Daalderop komt met een elektrische warmwaterboiler van 350 euro op de markt waarin software van REstore zit. Consumenten ontvangen elk jaar ongeveer 50 euro voor het gebruik van flexibel vermogen, zonder dat ze aan comfort inboeten. “Met de komst van goedkope en betrouwbare Internet-of-Things-communicatietechnologie kunnen we ook huishoudtoestellen in het systeem betrekken”, zegt Jan-Willem Rombouts. “Die boilers staan een uur of twee per dag aan en kunnen goed gebruikt worden om excessen in de energieproductie op te vangen zonder aan het comfort van de gebruiker te raken. Dit systeem kan ook worden uitgebreid naar bijvoorbeeld warmtepompen en batterijopslag.” Co-CEO Pieter-Jan Mermans is een tevreden man. “De FAST 50-awards zijn niet alleen een belangrijke erkenning voor het hele REstore-team, maar ze vormen ook een appreciatie voor de energietransitie en de technologie die dat mogelijk maakt. We willen graag een oproep doen aan de regeringen van ons land om werk te maken van de transitie. De trein is al vertrokken, maar er liggen nog heel wat kansen voor het grijpen en we kunnen er maar beter voor zorgen dat België mee op de kar springt.”