Pearl Consult

 

BE 0687 417 026

Home

Visie en Werkvormen

Beja Pingnet

Aanbod in Bedrijfswereld

Aanbod in Zorgsector

Individuele Coaching

Contact

 

 

 

 

 

Pearl Consult

 

Training, Coaching en Begeleiding

onderzoekend, betrokken, zorgzaam

 

 

 

Er is een parel in jezelf
in anderen en in je organisatie

 

 

Pearl Consult vertrekt vanuit de vaste overtuiging dat zowel mensen als organi­sa­ties altijd een parel in zichzelf dragen, juist zoals de zon die altijd schijnt. Zoals we soms de zon niet zien door de vele wolken is ook de parel in onszelf soms verduisterd door oude gedachten, over­tui­gingen of conditioneringen. We zien dan alleen de oester, de harde buitenkant maar niet de parel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearl Consult

 

BE 0687 417 026

Home

Visie en Werkvormen

Beja Pingnet

Aanbod in Bedrijfswereld

Aanbod in Zorgsector

Individuele Coaching

Contact

 

 

 

 

Visie

 

Dikwijls leven we vanuit een tekort of een gemis, we verlangen naar anders en beter en we voelen ons daarbij ontevreden of ongelukkig. Pearl Consult gaat ervan uit dat de rijkdom altijd aanwezig is en dat een wijziging in onze waarneming voldoende is om deze rijkdom te zien. Of ook: “De bril waardoor we kijken bepaalt de wereld die we zien.”

 

Inhoud en Houding zijn basisbegrippen in onze cursussen. Inhoud staat voor wat je meemaakt en houding voor hoe je ermee omgaat. Dikwijls hebben we geen keuze over de inhoud maar we hebben altijd een keuze over onze houding.

 

 

Werkvormen

 

Pearl Consult werkt vanuit een theoretisch kader en doet een appčl op volwas­senheid en zelfreflectie. Interactie, gerichte oefeningen en stille momenten zijn gericht op een houding van openheid en vertrouwen. Pearl Consult nodigt mensen uit om zelf te onderzoeken, hun eigen wijsheid in de groep in te brengen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier oefenen we om present te zijn in relatie met onszelf, de ander en de werko­pdracht.

 

Pearl Consult reikt tips en tools aan waardoor ieder de parel in zichzelf kan ontdekken en rust en ruimte in zichzelf kan vinden bij alles wat zich aandient. Een open milde aandacht voor alles en iedereen staat hierbij centraal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearl Consult

 

BE 0687 417 026

Home

Visie en Werkvormen

Beja Pingnet

Aanbod in Bedrijfswereld

Aanbod in Zorgsector

Individuele Coaching

Contact

 

 

 

 

 

 

Beja Pingnet

 

Ik heb een langdurige ervaring als trainer / coach / docente in de bedrijfswereld, het hoger onderwijs, de zorgsector en volkshogescholen. Ik heb een master diploma in natuurkunde en volgde meerdere langdurige opleidingen over per­soons­gerichte en relationele thema’s. Ik laat me vooral inspireren door Mindfulness en Zijnsoriëntatie, een levenshouding van wakkerte, mildheid en betrokkenheid.

 

Mijn mensvisie

Voor mij is elke mens uniek. Ik stimuleer mensen graag om eigen keuzes te maken, initiatief te nemen en verant­woor­delijk­heid op te nemen. Ik heb ervaring in het geven van vorming aan heterogene groepen, een mix van scholing, geslacht en leeftijd.

 

Mijn vaardigheden

Ik werk geordend, nauwkeurig en gestructureerd. Ik kan moei­lijke thema's op een duide­lijke en eenvou­dige manier uitleggen. Ik ben een goed luis­te­raar, heb veel geduld en kan mensen en groeps­processen zorgzaam begeleiden. Ik ben integer, betrokken en kwa­liteits­gericht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearl Consult

 

BE 0687 417 026

Home

Visie en Werkvormen

Beja Pingnet

Aanbod in Bedrijfswereld

Aanbod in Zorgsector

Individuele Coaching

Contact

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen

 

In de bedrijfswereld ligt het accent op het verhogen van motivatie, kwaliteiten en arbeidsvreugde.

Hierdoor zal de werknemer zich beter in zijn vel voelen en dit ook uitstralen naar interne en externe klanten.

 

 

Trainingen “Algemene Vorming”

Assertiviteit; Heldere Communicatie;

Talenten en Gebreken; Waardering en Kritiek;

Stuurkracht over gevoelens en gedachten; Emotionele Intelligentie;

Work-Life Balance; Eigenwaarde en Arbeidsvreugde;

Onthaasten; Stressmanagement; Selfmanagement;

Mindfulness Meditatie;

Gelukkig zijn, kan je leren.

 

Trainingen “Werken met de PC”

Windows; Internet en E-mail; Word; Excel; Powerpoint; Access; basis en gevorderd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearl Consult

 

BE 0687 417 026

Home

Visie en Werkvormen

Beja Pingnet

Aanbod in Bedrijfswereld

Aanbod in Zorgsector

Individuele Coaching

Contact

 

 

 

Doelstellingen

In de Zorgsector ligt het accent op zorg voor anderen en voor zichzelf, het verhogen van motivatie en arbeidsvreugde.
Hierdoor zullen beiden, zorgverlener en zorgbehoevende,  zich beter in hun vel voelen en dit ook uitstralen.

 

Voor patiënten of kliënten

met extra aandacht voor zelfzorg, zelfwaardering en communicatie.

 

Voor de hulpverlener of vrijwilliger

met extra aandacht voor zelfzorg, zorgkwaliteiten en verwoorden van gevoelens.

 

Trainingen “Algemene Vorming”

Assertiviteit; Heldere Communicatie;

Talenten en Gebreken; Waardering en Kritiek;

Stuurkracht over gevoelens en gedachten; Emotionele Intelligentie;

Work-Life Balance; Eigenwaarde en Arbeidsvreugde;

Onthaasten; Stressmanagement; Selfmanagement;

Mindfulness Meditatie

Gelukkig zijn, kan je leren.

 

Bijkomende Trainingen voor de Zorgsector

Zelfzorg, ook specifiek voor de hulpverlener of vrijwilliger

Supervisie voor hulpverleners

 

Trainingen “Werken met de PC”

Windows; Internet en E-mail; Word; Excel; Powerpoint; Access; basis en gevorderd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearl Consult

 

BE 0687 417 026

Home

Visie en Werkvormen

Beja Pingnet

Aanbod in Bedrijfswereld

Aanbod in Zorgsector

Individuele Coaching

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele Begeleiding en Coaching

 

 

Voor wie ?

voor wie liever individueel cursus volgt

voor wie het moeilijk heeft in groep

voor heel specifieke situaties

 

Altijd mogelijk op aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearl Consult

 

BE 0687 417 026

Home

Visie en Werkvormen

Beja Pingnet

Aanbod in Bedrijfswereld

Aanbod in Zorgsector

Individuele Coaching

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

 

Pearl Consult, Beja Pingnet

Victor Nelisstraat 16, 2900 Schoten, 03 / 658.82.87

info@pearlconsult.be