Tiu ĉi paĝo estas parto de la Esperanta Komputilfaka Centrejo.

EspKoCe

Landaj Asocioj:

EspKoCe

Esperanto.net

Enkonduko:

La UEA havas 55 aliĝintajn landajn asociojn, pri kiu mi volas doni bazajn informojn en la unua parto de tiu paĝo. En la dua parto mi donas bazajn informojn de la landaj sekcioj de TEJO. Por kompili la liston mi uzis la informon de landaj asocioj de la Virtuala Esperanto-Biblioteko de Martin Weichert, la Adresoj de Landaj Asocioj en Ameriko kaj la listo de landaj asocioj en la Jarlibro de la UEA.


Albana Esperanto-Ligo

p/a Agim Peraj
Shengjin, Lezhe Albania

Argentina Esperanto-Ligo

Paraguay 2357 Dto.2
AR-1121 Buenos Aires
Tel. +54 1 961 4302

Armenia Esperanto-Asocio

str.Abovjan 3
AOKS
AM-375001 Erevan

Aŭstralia Esperantista Federacio

c/o Alan Turvey
Esperanto Domo
143 Lawson STreet
2016 Redfern NSW

Aŭstria Esperanto Federacio

Fünfhousgasse 16-18
AT-1150 Wien
Tel.(1)893 4196

Bangladesha Esperanto-Asocio

p/a Ashok Kumar Sinha
65 Sukrabad, House 2, Floor 4
Dakha 1207

Belga Esperanto-Federacio

41 rue du Brillant
B-1170 Bruxelles

Belgio: La Flandra Esperanto-Ligo

Frankrijklei 140
B-2000 Antwerpen
Tel.(03)234 34 00

Belgio: Asocio por Esperanto

rue des Glacières 16
B-6001 Charleroi-Marcinelle
Tel.(071)43 14 13

Benina Esperanto-Asocio

B.P. 04-421
Cotonou
Tel:

Bjelorusio, Asocio Esperantista de la Respubliko

40 let Pobedi 6-2
BY-230026 Grodno
Tel. 66980

Bosnio kaj Herzegovino, Esperanto-Ligo de

Milana Preloga 4/III
BA-71000 Sarajevo
Tel. (071) 441 842
Fakso: (071) 441 843

Brazila Esperabto-Ligo

C.P. 03625
BR-70084-970 Brasilia
Tel. (061)226 1298
Fakso: (061) 226 4446

Britio, Esperanto-Asocio de

Esperanto-Centro
140 Holland Park Avenue
London W11 4UF
Tel. (0171)727 7821

Bulgara Esperanto-Asocio

p.k. 66
BG-1000 Sofia
Tel.(02) 31 00 29

Ĉeĥa Esperanto-Asocio

p.k.1069
CZ-111 21 Praha 1
Tel. (0653)46 32 04
Fakso: (0653)46 22 91

Ĉilia Esperanto-Asocio

p/o Hector Campos Grez
Casilla 231
Curico, Septima Region

Ĉina Esperanto-Asocio

P.O. kesto 825
CN-100037 Beijing
Tel. (01)832 6682
Fakso: (01)832 1808

Dana Esperanto-Asocio

p/a Kaj Rossum
Brunevang 30
DK-2700 Bronshoj Tel. 05 52 02 81

Ebura Bordo: Kotdivoara Esperanto-Asocio

09 B.P.
1808 Abidjan 09

Estonio, Esperanto-Asocio de

Raekoja pl. 14
EE-0001 Tallinn
Tel. 682 807

Finnlando, Esperanto-Asocio de

Siltasaarenkatu 15 C 65
FI-00530 Helsinki
Tel. (09) 71 55 38

Francio: Unuiĝo Franca por Esperanto

4bis, rue de la Cerisaie
FR-75004 Paris
tel. (1) 42 78 68 86
fakso: (1) 42 78 08 47

Ganaa Esperanto-Movado

P.O. box 932
Mamprobi, Accra

Germana Esperanto-Asocio

Immentalstr. 3
DE-79104 Freiburg
Tel + fakso: (0761) 28 92 99

Grekio: Helena Esperanto-Asocio

Aristidu 9
GR-105 59 Athinai
Tel. (01) 33 13 917

Hindio: Federacio Esperanto de Bharato

30/19 Baruipara First Bylane
Howrah 711 104

Hispana Esperanto-Federacio

Rodriguez San Pedro 13 3° 7
ES-28015 Madrid
tel. + fakso: (91) 446 80 79

Hispanio: Kataluna Esperanto-Asocio

Apartat 290
ES-08200 Sabadell, Katalunio
Tel. (93) 71 63 633
Fakso: (93) 72 68 795

Hispanio: Kultura Asocio Esperantista

p/a Ramon Manau Torres
C/. Montseny 5 1-ro
ES-08208 Sabadell, Katalunio

Hispanio: Eŭska Esperanto-Asocio

Zapateria 29
ES-01001 Vitoria-Gasteiz, Eŭskio

Hungaria Esperanto-Asocio

pf. 193
HU-1368 Budapest
Tel. (1) 268 0306
FAKSO: (1) 268 0331

Irana Esperanto Centro

P.O.Kesto 17765-184
Tehrano, Irano
Tel. 0098 21 3870340
Fakso: 0098 21 8764250
Rete: ESPERANTO.IR@esperanto.org

Irlando, Esperanto-Asocio de

9 Templeogue Wood
Dublin 6W
Tel. (01) 490 29 19

Islanda Esperanto-Asocio

Pk. 1081
IS-121 Reykjavik
Tel. 552 728 8

Israelo, Esperanto-Ligo de

P.O.K. 1289
IL-61012 Tel-Aviv
Tel. (03) 58 99 02
Fakso: (03) 5 23 04 70

Itala Esperanto-Federacio

Via Villoresi 38
IT-20143 Milano
Tel. (02) 28 100 857

Japana Esperanto-Instituto

Wasedamati 12-3
Sinzyuku-ku, Tokyo-to 162
Tel. (03) 3203 4581
Fakso: (03) 3203 4582

Kamboĝa Esperanto-Asocio

PO kesto 174
Phnom-Pehn

Kamerunio, Asocio pri Esperanto en

p/a Jean-Marie Mboge Mbele
B.P. 1816, Douala

Kanada Esperanto-Asocio

P.O. box 2159
Sidney B.C.,V8L 3S6

Kanadio: Esperanto-Societo Kebekia

P.O. box 2159
Sidney B.C., V8L 3S6
Fakso: +1 514 495 8442

Kartvelia Esperanto-Asocio

P.K. 147
GE-380004 Tbilisi-4

Kolombia Esperanto-Ligo

Apartado Aéreo 35-12
Bogota 1

Korea Esperanto-Asocio

C.P.O. kesto 4258
Seoul 100-642
Tel. (02) 717 6974
Fakso: (02) 717 6975

Kostarika Esperanto-Ligo

Apartado 4981
CR-1000 San José

Kroatia Esperanto-Ligo

Amruseva 5/1
HR-41000 Zagreb
Tel. +385-1-4617550
Fakso: +385-1-4619373

Kuba Esperanto-Asocio

Poŝtfako 5120
CU-10500 La Habana
Tel. (0537) 40 4484
Fakso: (0537) 33 8729

Latvia Esperanto-Asocio

p/k 150
Riga LV-1050
Tel. (22) 29 39 88 (vespere)
Fakso: (010) 883 02 75

Litova Esperanto-Asocio

ab.k. 167
LT-3000 Kaunas
Tel. (7) 208 503
Fakso: (7) 204 970

Luksemburga Esperanto-Asocio

1, rue de Kelen
LU-8394 Olm
Tel. 30 96 15

Madagaskaro: Malagasa Esperanto-Asocio

Vata Paositaly 3171
Antananarivo 101

Makedonia Esperanto-Ligo

P.F. 242
91000 Skopje

Malajzia Esperanto-Asocio

p/a Raja Zainal Abidin bin Zahid
71 Jalan Setikasih, Bukit Damansara
MY-50490 Kuala Lampur

Malta Esperanto-Societo

P.O. box 142
Valletta CMR 01
Tel. 88 23 81

Meksika Esperanto-Federacio

Dakota 74-A
Col.Napoles Juarez
MX-03810 México DF

Mongola Esperanto-Asocio

C.P.O. 1136
Ulaanbaatar

Montenegra Esperanto-Ligo

UI Njegoseva 6
YU-81000 Podgorica

Esperanto Nederland

p/a sekr. Ineke Emmelkamp
Coranthijnestraat 69
NL-9715 RG Groningen
Tel. (050) 77 59 54

Nepala Esperanto-Asocio

c/o Sierra Travel and Tours
P.O. box 3565
Durbar Marg, Kathmandu
Tel. 977 1 222 985
Fakso: 977 1 228 194

Nikaragvo, Esperanto-Klubo de

p/a Eddy Silva Molina
Clinica Santa Maria (3 cuadras al sur)
B°San José Oriental, Managua

Norda Ameriko, Esperanto-Ligo por

P.O. box 1129
El Cerrito CA 94530
Tel. (510) 653 0998
Fakso: (510) 653 1468

Norvega Esperantista Ligo

Olaf Schous vei 18
NO-0572 Oslo
Tel. 223 508 94

Nov-Zelanda Esperanto-Asocio

P.O. box 8140
Symonds Street
Auckland 1
Tel + fakso: (9) 579 4767

Pakistana Esperanto Asocio

2-Asgher Mall Road
Rawal Pindi

Perua Esperanto-Asocio

Apartado 23
Lima 18

Pola Esperanto-Asocio

Wiejska 11-1.2C
PL-00-480 Warszawa
Tel. (2) 621 51 33 - (2) 621 64 38
Fakso: (2) 628 44 14

Portugala Esperanto-Asocio

Rua Dr.Joao Couto 6 r/c A
PT-1500 Lisboa
Tel. (01) 714 13 59

Rumana Esperanto-Asocio

Bd. V. Pârvan 4 (Universitate)
RO-1900 Timisoara

Rusia Esperantista Unio

a/k 67
RU-105318 Moskva
Tel. (095) 243 74 56
Fakso: (095) 292 65 11

Serbia Esperanto-Ligo

Terazije 42
YU-11000 Beograd
Tel. (011) 68 75 28 (dimanĉe 12h-16h)

Singapura Esperanto-Asocio

p/a Tanjong Pangar
P.O. box 0634, SG-9108 Singapore

Slovenia Esperanto-Ligo

p/k 401, Tavcarjeva 2
SI-61001 Ljubljana
Tel.(061) 315 198

Suda Afriko, Esperanto-Asocio de

75 Bronkhorst St.,
Groenkloof 0181
Tel. (012) 46 87 67

Sveda Esperanto-Federacio

Esperanto-Centro
Vikingagatan 24
SE-11324 Stockholm
Tel. (08) 34 08 00

Svisa Esperanto-Societo

CP 237
CH-6830 Chiasso 1

Tajlanda Esperanto-Instituto

G.P.O. box 1846
TH-10501 Bangkok

Tajvana Esperanto-Asocio

p/a Lin Wen-Jung
Arbaro 2F, no. 22
Lane 177 RD. Shi Yuan Hsin Chuang
Tajpei Xian

Tanzania Esperanto-Asocio

p/a C.Mashauri
P.O. box 23390
Dares Salaam

Togolanda Unuiĝo por Esperanto

B.P. 12096
Lomé

Turka Esperanto-Asocio

p.k. 1328 Sirkeci
TR-34438 Istanbul
Tel. (212) 58 96 397
Fakso: (212) 58 84 286

Ukrainia Esperanto-Asocio

p/k 83
UA-282001 Ternopil
Tel. (03522) 38 633
Fakso: (03522) 22 425

Urugvaja Esperanto-Societo

Cassila de Correo 1040
UY-11000 Montevideo

Uzbeka Esperanto-Asocio

p/a E.Perevertajlo
ab.kesto 140, Poŝtampt
UZ 700000 Taŝkent

Venezuela Esperanto-Asocio

Apartado 47675
Caracas 1041A
Tel. +58 2 662 2245

Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio

105 A, str. Quan Thanh
Hanoi
Tel. (4) 254 547

Zairia Esperanto-Asocio

B.P. 9511
Kin 1, Kinshasa

Zimbabva Esperanto-Instituto

p/a Oliver Mazodze
P.O. box 1283
Masvingo

Landaj Sekcioj de TEJO:

Kontaktadreso de TEJO

TEJO
Nieuw Binnenweg 176
NL-3015 BJ Rotterdam
Nederland
tel: 010-4361044
fax: 010-4361751
tejo-oficejo@esperanto.org

Ĝenerala adreso de Tejo Tutmonde: (la pri-movada gazeto de TEJO)

Rick Newsum
8 Mead Way, Bristol
Britio,BS9 2EZ
Telefono (fakso post averto): +44-117-9684683
Retadreso: tejo-tutmonde@esperanto.org

Listo de landaj sekcioj de TEJO:

Vi trovas ĝisdatiĝitan liston ĉi-tie. nova
Tiu listo regule estas ĝisdatiĝata per Joost Witteveen.
[Enkonduko] [Aparataro] [Entreprenoj] [Historio] [Interreto] [Libroj,artikoloj] [Mastrumaj sistemoj] [Novaĵoj] [Programaro] [Tiparoj] [Vortaroj] [Retadresoj]
Hejmpaĝo

Bonvolu reagi, kritiki, korekti, ...
Coppens Peter
Belgium
peco@yucom.be

Copyright (c); 1996-2000 Coppens Peter