Het MULTISPORTS-CONCEPT is ontstaan uit de noodzaak om kinderen 'OOK THUIS' méér aan het sporten te krijgen. Omwille van diverse redenen is het steeds moeilijker om hen 'buiten' te laten bewegen.

Vroeger bestond er veel meer de mogelijkheid om op straat te spelen of in het bos te ravotten. Nu besteden kinderen van jongs af aan steeds meer hun tijd aan diverse 'schermen' (TV, PC, PLAYSTATION, etc.) De aantrekkingskracht van bovenvermelde schermen is dikwijls te groot. Het is niet onze bedoeling  deze schermen te bannen doch wel om te streven naar een evenwicht tussen 'hoofd' en 'benen'.

Zodra er sport aan te pas komt herstelt dit evenwicht zich snel. Niet alleen kunnen ze hun energie kwijt en zichzelf uitleven in één van hun geliefkoosde sporten , bovendien kunnen ze zich vervolmaken in de vele mogelijke sporttakken die MULTISPORTS biedt.

Het MULTISPORTS-CONCEPT is bovendien best betaalbaar - de gezondheid van uw kinderen is 'onbetaalbaar'!

Hockey

 

Voetbal

 

Basket

   
 

Badminton

 

Tennis

 

Volleybal

   
AL DEZE SPORTEN ( en nog meer ) IN UW EIGEN TUIN.