Toepassing op Pythagoras
Deze leuke vraag komt uit de VWO en werd door Riggy Van de Wiele uitgewerkt

Het punt P ligt op een afstand 9 van het middelpunt van de cirkel C(M,15).
Hoeveel verschillende koorden van deze cirkel gaan door het punt P en hebben een gehele lengte?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Gemaakt met GeoGebra