Kangoeroewedstrijd en Pythagoras
In een cirkel met straal 3 cm is een zo groot mogelijk vierkant getekend.
Hoeveel cm² is de oppervlakte van dat vierkant?

A. 9       B. 12     C. 15     D. 18     E. 21
Oplossing: |AB|² = 3²+3² = 18
Met het volgende applet tonen we dat de oppervlakte van het vierkant altijd gelijk is aan 2 x straal²

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Gemaakt met GeoGebra