Peters Puzzel 121

Driehoek ABC is een willekeurige rechthoekige driehoek met a<b met rechte hoek C.
Je kan dus de hoekpunten verslepen.
I AT I is de helft van b-a
De bruine schuifbalk toont dat de delen waarin b² verdeeld is congruent zijn
Maak gebruik van de andere schuifbalken om het vierkant op de schuine zijde op te vullen.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Gemaakt met GeoGebra