Kangoeroewedstrijd en Pythagoras
In de figuur zijn twee rechthoeken, ABDC en CBFE, te zien.
De lengte van rechthoek ABDC is 4 cm en de breedte 3cm

Hoeveel is de oppervlakte van rechthoek CBFE?

We tekenen uit D de loodlijn op CB en zien dat de oppervlakte van beide rechthoeken dezelfde is.

We stellen zelf een volgende vraag: bereken |BF|

In ΔABC is =90 => |CB| = |AC| + |AB| => |CB| = 5
Aangezien de oppervlakte van CBFE = 12 is |BF| = 12 : 5 = 2,4

 We illustreren het met het volgende GeoGebraApplet.
Je kan A,B en C verslepen en zo de lengte en breedte van de rechthoek wijzigen.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Gemaakt met GeoGebra