VWO en Pythagoras
In een vierkant met zijde 6 trekt men de twee diagonalen. De ene verdeelt men in drie gelijke delen, de andere in vier gelijke delen. Door 4 van die 5 verdeelpunten te verbinden zoals op de figuur verkrijgt men een ruit.
Zoek de oppervlakte van de ruit.
Je kan zonder de stelling van Pythagoras te gebruiken aantonen dat de oppervlakte van de ruit gelijk is aan het zesde deel van de oppervlakte van het vierkant. We illustreren het met het volgende GeoGebraApplet.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Gemaakt met GeoGebra