Wiskundehoekje - Toepassing op Pythagoras - Reeks 6 - Vraagstuk 6
Twee torens hebben een hoogte van 30 en 40 m. Als men 2 kabels spant, telkens van de top van de ene naar de voet van de andere toren, dan is het lengteverschil tussen deze kabels 5 m.
Bereken de afstand tussen deze torens.

 

In ΔABC passen we de stelling van Pythagoras toe.
y = x - 30 (1)
In ΔABE passen we de stelling van Pythagoras toe.
y = (x + 5) - 40 (2)

(1)=(2) =>   x - 30  = (x + 5) - 40
                    x - 900 = x + 10x + 25 - 1600
                           10x = 675
                               x = 67,5  (3)

(3) in (1) => y = 67,5 - 30
                     y = 60,47

 

 

Controle kan ook met het volgende applet

Je kan A en B verslepen en je oplossing controleren.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Gemaakt met GeoGebra