De ontdekking


"In De ontdekking vindt de jeugdige Jeroen op de zolder van zijn grootmoeder een politie-uniform uit de bezettingsjaren, foto's en spulletjes die verband houden met het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op Jeroens aandringen vertelt zijn grootmoeder hem het verhaal van haar vriendschap met het Joodse meisje Esther. Aan de hand hiervan krijgt de lezer vervolgens een verhaal gepresenteerd dat zowel persoonlijk als algemeen is. Persoonlijk in de sfeer van de vriendschap met Esther, algemeen in die zin dat de historische zwaartepunten in het drama van WO II uitvoerig worden belicht." Zo luidt de korte samenvatting op bruna.nl. De ontdekking vormt een parallelle evocatie van hetgeen in De zoektocht wordt verteld, een terugkeer in de tijd als het ware of een les geschiedenis bij oma... Hoewel het interessant is via een strip te zien hoe we omgaan met de moeilijke delen van ons verleden zal een lectuur van De zoektocht meer aangewezen zijn, zeker in de klas. Beide albums maken samen deel uit van een heus educatief (en editoriaal) project (met werkschriften) van de Anne Frank Stichting. Beide strips vormen wellicht een goede benadering voor jongere scholieren. Maar in een derde graad dachten we eerder aan wat diepgaander materiaal zoals Maus van Spiegelmann, Auschwitz van Croci, de film The Pianist van Polanski of zelfs de cine-documentaire Nuit et brouillard van Resnais. Verder laten we u zelf oordelen en ontdekken. Uw zoektocht begint hier en misschien ook daar.


Seb Conard