Le silence de Malka


In deze one-shot mengt Zentner historische gegevens en mythologie op een zeer subtiele wijze. Het verhaal is dat van zijn eigen roots: dat van de joodse immigranten die de Russische pogroms verlieten voor een hard boerenbestaan in Noord-Argentinië op het einde van de 19de eeuw. We volgen het meisje Malka van Bessarabië naar de Argentijnse velden en Buenos Aires.


Het kleurrijk cloisonisme van Pellejero brengt alles op zeer menselijke manier tot leven. Zijn stijl zal bij veel leerlingen aanslaan. Hoewel het figuratief is, toont het iets heel anders dan het gewoonlijke, soms saaie realisme van historische reeksen. Met zijn beeldtaal gaat alle aandacht naar de menselijke gevoelens in concrete situaties. De diaspora wordt persoonlijker. Nochtans gaat ook duidelijk aandacht naar de materiële cultuur: de werkkleren, de boerderij, de ploeg, de karren, de stad, het kantoor van de joodse kolonistenorganisatie.


Het verhaal is opgedeeld in hoofdstukken die op zich kunnen gebruikt worden in de klas. Het verhaal is in zijn geheel niet bijzonder en weinig gelaagd maar de hoofdstukken brengen wel interessante elementen aan bod: het leven in de shtetl, het verhuis, het plattelandswerk, de profeet Elias, de golem, de hispanisatie etc. Zoals bij de reeks Aromm zijn ook de beelden los van het verhaal voldoende bruikbaar als illustratiemateriaal.


Seb Conard