bannerVerder voor Pepingen...

Volgende doelstellingen krijgen mijn bijzondere aandacht:

  • Het creĆ«ren van betaalbare woningen voor onze eigen jeugd en aangepaste woningen voor onze senioren.
  • De vergevorderde plannen i.v.m. de sporthal realiseren, dit in overleg met mogelijke gebruikers.
  • Uitbreiding van de samenwerking met de culturele centra in naburige gemeenten
  • De bibliotheek uitbouwen tot een (digitale) ontmoetingsplaats
  • Samenwerkingsiniatieven verder stimuleren en ondersteunen.
  • Het centrum van Pepingen verder versterken door een digitaal bord op het gemeenteplein te plaatsen en samen te werken met lokale handelaars.


    Laten we er samen verder aan werken !