KTA Brugge

Centrum deeltijds beroepssecundair onderwijs

Deeltijds leren: een soepele onderwijsvorm die zich profileert zoals de leerlingen en het beroepsleven willen

Een interessante combinatie tussen leren en werken voor jongeren tussen 15-18 (20) jaar waarbij voldaan wordt aan de leerplicht

Werkende jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen zich bij ons bekwamen in hun beroep en een attestering behalen.

Het deeltijds onderwijs voorziet in 15 uur les (maar meer kan): 7 uur thematisch aangeboden projectonderwijs (cursus bedrijfsbeheer ingebouwd) of voorbereiding Centrale Examencommissie 3e graad en 8 uur beroepsopleiding

Naast het kwalificatiegetuigschrift van de beroepsopleiding het attest van verworven bekwaamheden en het attest bedrijfsbeheer kan nu ook vanaf dit schooljaar het getuigschrift van het voltijds onderwijs van de tweede graad worden behaald.