Stamboom Taverniers

akten gezin Joannes Taverniers x Joanna Van de Putte

 

terug naar gezinsblad Joannes Taverniers x Joanna Van de Putte

De begraafakten van Petrus en Joanna zijn een scan van een fotocopie (van een andere fotocopie) van de originele akten uit de parochieregisters  van  Pellenberg.

Voor zover ons bekend zijn er van de parochieregisters Ancien Régime van Pellenberg enkel originele akten van 1770 tot 1797 bewaard gebleven en de originele klapper van 1699 tot 1797. (1)

naar de klappervermelding doopakte van Petrus
naar de begraafakte van Petrus
naar de begraafakte van Joanna Taverniers (de dochter)
naar de klappervermelding doopakte van Guillelmus I
naar de klappervermelding doopakte van Henricus
naar de klappervermelding doopakte van Guillelmus II
naar de klappervermelding doopakte van Petronilla
naar de klappervermelding doopakte van Jan Gregoor

naar de schepenakte ivm aankoop grond te Kumtich


pagina gewijzigd op
20 dec 2008

naar startpagina

(1778)
5 julii obiit praemunitus extremis ecclesiae
sacramentis petrus taverniers natus anno
1720 et sepultus est in coemiterio loci de
pellenbergh.

anno millesimo septingentesimo octogesimo
secundo die vigesima prima mensis augusti
sepulta est in coemiterio loci de pellenbergh
joanna taverniers vidua guilielmi Huijgens
que obiit vigesima augusti circa hora octavam
matutinam
P. Meulemans pastor
in pellenbergh

Hierboven heeft de klerk blijkbaar een vergissing begaan. De naam van de vader is wel degelijk Jan en niet Guillelmus

(1) bron: The Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints, via hun website:
http://www.familysearch.org