Stamboom Taverniers

breuk schuttersgilde Pellenberg

 

terug naar gezin Joannes Taverniers x Joanna Van de Putte

Op de foto de nu zoekgeraakte breuk van de schuttersgilde van Pellenberg. Deze foto werd genomen tijdens de processie van 1980. 

In een artikel uit 1968 in Brabantse Folklore wordt over deze breuk het volgende geschreven:

De breuk bestaat uit een sluitstuk met aanhangende koningsvogel en uit achttien schildjes van verschillende vormen, verbonden door schakels en een ketting en genaaid op een A-vormige band van rood fluweel.

 Het sluitstuk met fantasiemotieven draagt de wapenschilden van Villegas en van Wissenkercke met een leeuw en een beer als tenanten en een kroon.

 De XIXe-eeuwse schildjes dragen volgende opschriften:

1. PHILIPPUS MEDOEYTS KONINCK DER GULDE // VAN PELLENBERG ALS OOCK BY GEVOEGHT // DE GIFTE VAN ZYNE HUYSVROUWE // ANNA CATARINA WOCKENS DEN // 6 JUNI 1819: 2. HENDRIX FRANCK // 1804: 3. IOANNUS // HENRICUS // MI. CHIELS // 1834; 4. uitgewist... LUYCKX: 5. HENRICUS SCHEES // KONING // VAN DE GULDE VAN // PELLENBERG // DEN 9 JUNIUS // 1816: 6. MARTINUS VAN DEN BOSCH // KONING DR GULD VN PELLENBERG // DEN 2 JUNlUS 1822 (daaronder een ploegende boer) ; 7. MARTINUS // VAN DEN BOSCH // KONING // VAN PELLENBERG // 29 MEY // 1825; 8. RUMOLDUS // BORMANS // KONING // VAN PELLENBERG // 10 MEY // 1840: 9. JOSEPH // VANDERMOSTEN // KONING // VAN PELLENBERG // 22 APRIL // 1889 (daaronder een wapenschild van de Villegas) ; 10. F // VANDERLOCK // KONING // VAN PELLENBERG // 18 APRIL // 1892; 11. G.F. LUYCKX // KONING // DER GILDE VAN PELLENBERG // DEN 15 APRIL 1874 (daaronder een ploegende boer) ; 12. GUILIELMUS // DONS // KONING // VAN PELLENBERG // 1831 : 13. GHILIELMUS // SCHEEPMANS / / 1828 (daaronder twee gekruiste palmtakken); 14. AUGUST // HUGAERTS // KONING // VAN PELLENBERG // 26 APRIL // 1886; 15. I.F.R.: CONINCK (daarboven het wapen van de Villegas).

 De XVIIIe.eeuwse schildjes dragen volgende opschriften: 1, IAN TAVENIERS // 1735 ; 2. JORIS LUYTS // ANNO 1749 (daaronder een ornament) ; 3. PEETER LUYCKX // 1732.

(...)

 HERKOMST.: De breuk werd in de eerste helft van de XIXe eeuw uitgevoerd in opdracht van de schuttersgilde van Pellenberg; fragmenten van een andere breuk werden eraan bevestigd. Later werden nog schildjes toegevoegd, Tot in augustus 1967 werden de breuk en de hoedversiering bewaard bij de heren Henri Piron en Arthur Verstappen, de laatste leden van de gilde; dezen besloten breuk en hoedstuk te legateren aan de gemeente (bedoeld wordt Pellenberg) Beide stukken worden thans bewaard op het gemeentehuis.(1)

Dat laatste is dus niet meer waar. Laten we hopen dat de breuk spoedig terechtkomt. 

(1) Bijdragen van de werkgemeenschap van het Stedelijk Museum Leuven - deel Pellenberg in De Brabantse Folklore jaargang 1968: blz 56 t/m 58.

 


pagina gewijzigd op
24 aug 2006

naar startpagina

t