Stamboom Taverniers

derde generatie

 
naar zijn ouders Petrus Taverniers x Maria Castermans naar haar ouders

Bij zijn huwelijk krijgt Petrus, net als zijn vader en zijn grootvader voor hem, vrijstelling van de roepen.
Maria Castermans is op dat moment sinds ongeveer zes maanden weduwe van Petrus Huyghens, van wie zij drie kleine kinderen heeft nl. Petrus (5j.), Joanna (4j.) en Cornelius (2j.). Zij zal in totaal 12 kinderen op de wereld zetten waarvan zeven haar zullen overleven.

Op 30 juni 1725 kopen Petrus en Maria een dagmaal grond aan de Bergstraat en een vierendeel op het Bergeveld samen voor 200 gulden. In de akte staat uitdrukkelijk vermeld dat na hun beider dood zowel hun kinderen als de kinderen van Maria uit haar eerste huwelijk erfgenamen van deze gronden zullen zijn. We mogen hier wellicht uit afleiden dat de gronden gekocht werden met geld van Maria. (4)

In 1728 kopen Petrus en zijn broer Jan (Joannes) een half dagmaal (= ca. 20 are) beemd te Kumtich in de Rietbeemden, grenzend aan een perceel dat ze reeds bezaten. Hoe ze aan dat oorspronkelijke perceel kwamen, weten we niet maar we vermoeden dat ze het hebben gerfd en dat het oorspronkelijk van hun overgrootvader Andreas Taverniers was. Voor dat vermoeden hebben we echter geen bewijs. Klik hier voor de akte (3)

Op 6 juli 1753, ligt Maria Castermans ziek te bed en komt notaris Vander Eecken uit Leuven om haar testament te noteren. Eens te meer maakt ze zeer duidelijk dat het haar wens is dat al haar kinderen, dus zowel de kinderen die ze van haar eerste man, als deze die ze van Petrus Taverniers heeft, op gelijke wijze behandeld worden. Ze wil uitdrukkelijk niet dat de eerstgeboren zonen meer rechten zouden hebben dan haar andere kinderen zoals dat toen nochtans gebruikelijk was.
In dat testament en in de akte van scheiding en deling (A 1764) van haar onroerende goederen  is sprake van 7 kinderen/erfgenamen nl. Petrus, Geno (= Joanna) en Corneel Huygens en Katrien, Hendrik, Jan en Maria Taverniers. (5)

In de telling van 1755 wordt de wwe. Petrus Taverniers vermeld als pachteresse
- met drie kinderen : Corneel Huyghens, oud 30 j., Jan Taverniers oud 25 j. en Maria Taverniers oud 20 j.
- Met drie domestieken: Bertel Wuyts, Antoon Vermulck en Catharina Van Steenbeek.
- "Inwoonders van ’t zelve pachthof ": Huyghens Joanna, weduwe Van den Paenhuysen, handwerkster.
- Kinderen: Carlo Van den Panhuysen, oud 5j. en Anna Van den Panhuysen, oud 4j.


gezinsoverzicht

Petrus Taverniers (1696-1748) x Maria Castermans (1689-1763)

  1. Catharina (1721-1799)
  2. Anna (1724-1724) 9 dagen oud
  3. Henri (1725-1772)
  4. Anna (1727-1727) 6 maanden oud
  5. Anna Maria(1728-0000)
  6. Jan Baptist (1730 -0000)
  7. Philippus (1732-0000)
  8. Maria (1733-1770)

genealogische gegevens

Petrus Taverniers
22-11-1696 te Lubbeek
+14-07-1748 te Holsbeek
zoon van
Paulus Taverniers en Catharina Schoensetters

Maria Castermans
22-04-1689 te Werchter
+02-03-1763 te Holsbeek
dochter van
Petrus Castermans en Maria De Wijngaert (alias Maria Van Hocht (6))
weduwe van
Petrus Huygens

gehuwd 14-03-1721 te Holsbeek
getuigen: Bernard Huygens en Petrus Luyckx
kinderen uit dit huwelijk:

> CATHARINA
26-12-1721 te Holsbeek (1)
+30-07-1799 te Tielt
peter: Martinus Wijnans (man van Maria's zuster)
meter: Catharina Schoensetters (moeder van Petrus)
x Henri Van den Paenhuysen (x 01-01-1744 te Holsbeek) (1)
xx Petrus Baens (1729 te Tielt +18-10-1812 te Tielt)
> ANNA
06-04-1724 te Holsbeek (1)
+15-04-1724 te Holsbeek (1)
peter: Joannes Taverniers (broer van Petrus)
meter: Anna Castermans (zus van Maria)
> HENRICUS
22-06-1725 te Holsbeek (1)
+22-08-1772 te Sint Pieters Rode
peter: Henricus Wera
meter: Anna Castermans
x Theresia De Neuter (x12-09-1751 te Sint Pieters Rode)
> ANNA
19-01-1727 te Holsbeek (1)
+19-08-1727 te Holsbeek (1)
peter: Petrus Wijnans
meter: Anna Van Hocht (6)
> ANNA MARIA
07-06-1728 te Holsbeek (1)
+ vr 06-07-1753 (5)
peter: Petrus Wijnans
meter: Anna Wera
> JAN BAPTIST
03-05-1730 te Holsbeek (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxx
peter: Petrus Wijnans
meter: Maria Van Tongele
> PHILIPPUS
16-05-1732 te Holsbeek (1)
+vr 06-07-1753 (5)
peter: Philippus Wera
meter: Catharina Beaer
> MARIA
05-07-1733 te Holsbeek (1)
+24-08-1770 te xxxxxxxxxxx
peter: Gerardus Huyghens
meter:
Maria Van Hocht
x Guilelmus Tuyls (x25-02-1759 te Holsbeek) (1)

nota's

(1) bron: parochieregisters van Holsbeek  (fotocopies in te kijken op het Centrum voor familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem)
Klik hier voor de scans en transcripties van de respectievelijke akten.

(3) bron: Schepenregisters Kumtich nr 423 dd 20-07-1741 ons gesignaleerd door Johan Vandenbempt.

(4) bron:  schepenregisters Leuven  8323 f 308 Stadsarchief Leuven.

(5) bron:  Scheiding en deling van de onroerende goederen van Maria Castermans, akte van 31-01-1764 voor Notaris Pierre De Pauw, met de  integrale herneming van haar testament van 06-07-1653 voor nots Vander Eecken (RAL, Notariaat Vlaams Brabant, reg. 15.631)

(6) Van Hocht zou volgens een artikel verschenen in "Oost" een toenaam zijn. In het geval van Maria Van Hocht zou het gaan om Maria De Wijngaert,de moeder van Maria Castermans. Anna Van Hocht zou dan Anna Castermans zijn.
bron: M. Peeters in "Oost" jg 1970 nr 3 blz. 110

 


pagina gewijzigd op
23-11-2011

naar startpagina