Stamboom Taverniers

derde generatie

 
naar zijn ouders Joannes Taverniers x Joanna Van de Putte naar haar ouders

Joannes kocht in 1730 de herberg en brouwerij "De Kat" gelegen aan het kruispunt van de toenmalige baan van Leuven naar Lubbeek en verder naar Halen en het Rijnland, en de oude weg Pellenberg-Lovenjoel. Het gebouw bestaat nog. U vindt het Papenveld nrs 3 en 4 te Pellenberg. (4)

In de schepenregisters van Leuven is de beschrijving als volgt:
"seker huijs hoff ende erffve...binnen de parochie van pellebergh,
genompt de kat regenoten s heere straete loopende naer kerckum ter i[e] ende de straete loopende naer het gravens hoff ter ii[e] de paters
augustijnen binnen loven ter iii[e] e(nde) iiii[e] seijde" (9)

Terwijl Joanna waardin was van "De Kat" leidde haar moeder,  als weduwe, de nabijgelegen Kloosterhoeve. (4)

Joannes  was, als goede tavernier, blijkbaar lid van de schuttersgilde van Pellenberg. Hij moet een best goeie schutter geweest zijn vermits zijn naam (met jaartal 1735) vermeld staat op één van de schildjes van de breuk van deze gilde. Waarschijnlijk was hij dus 'koning' van de schuttersgilde. Deze breuk zou bewaard worden op het gemeentehuis van Pellenberg (5), nu dus Lubbeek. Op 18 april 2004 wisten de mensen van de heemkring "Libbeke" echter te melden dat de breuk niet meer in hun bezit is. Ze zaten duidelijk verveeld met deze spijtige situatie. Laten we hopen dat de breuk snel weer opduikt.
Intussen is wel een foto gevonden van de breuk zoals die in 1980 in de processie werd gedragen. 

Achterhalen wat er van Joannes'  kinderen is geworden, is niet altijd met 100% zekerheid te bewijzen..
Zo hebben we geen enkel spoor van dochter Joanna tot Cyriel Wolfs meldt dat ze in 1757 de herberg van haar ouders erft. (4)
En is er de overlijdensdatum van Henricus. Er is in Pellenberg op de opgegeven datum een Henricus Taverniers overleden, maar is het deze? Is het wel de Guilelmus Taverniers uit dit gezin die op 8 november 1749 trouwt met Elisabeth Smeesters? En is Jan Gregoor wel de 65 jarige ongehuwde wiens overlijden door zijn 'cousin' Guillaume Taverniers wordt aangegeven?
Zeker is dit allemaal niet, wel waarschijnlijk. Tot bewijs van het tegendeel houden we ons dus maar aan deze hypotheses.

In 1728 kopen Joannes en zijn broer Petrus een half dagmaal (= ca. 20 are) beemd te Kumtich in de Rietbeemden, grenzend aan een perceel dat ze reeds bezaten. Hoe ze aan dat oorspronkelijke perceel kwamen, weten we niet maar we vermoeden dat ze het hebben geërfd en dat het oorspronkelijk van hun overgrootvader Andreas Taverniers was. Voor dat vermoeden hebben we echter geen bewijs. Klik hier voor de akte (3)


gezinsoverzicht

Joannes Taverniers (1698-1756) x Joanna Van de Putte (0000-1743)

  1. Petrus (1720-1778)
  2. Guilelmus (1721-1721) 2 maand oud
  3. Joanna (1723-1782)
  4. Henricus (1726-1743)
  5. Guilelmus (1730-0000)
  6. Petronelle (1734-1807)
  7. Jan Gregoor (1737-1803)

genealogische gegevens

Joannes Taverniers
°24-01-1698 te Lubbeek
+20-10-1756 te Pellenberg (12)
zoon van
Paulus Taverniers en Catharina Schoensetters

Joanna Van de Putte
°00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
+01-11-1743 te Pellenberg (10)
dochter van Huibrecht Vandeput en Joanna Scheys (4)

gehuwd 10-05-1719 te Pellenberg (2)
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> PETRUS
°17-11-1720 te Pellenberg
+05-07-1778 te Pellenberg (1)
peter: Petrus Taverniers (frater patris = broer vd vader)
meter: Joanna Dillemans (avia matris = grootmoeder vd moeder)
> GUILELMUS
°16-10-1721 te Pellenberg
+06-12-1721 te Pellenberg
peter: Guilelmus Vervoordt
meter: Catharina Schoensetters
> JOANNA (4)
°03-10-1723 te Pellenberg (8)
+20-08-1782 te Pellenberg (6)
peter: Judocus Sevanans
meter: Joanna Scheys (avia = de grootmoeder)
x Guilliam Huygens (4)(6) x12-03-1752 te Leuven St Kwinten (7)
> HENRICUS
°27-04-1726 te Pellenberg
+17-10-1743 te Pellenberg (11)
peter: Henricus Wera
meter: Anna Van de Put (amita = tante (zus v vader maar dat klopt hier allicht niet))
> GUILELMUS
°09-03-1730 te Pellenberg
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
peter: Guillielmus Raemaekers
meter: Catharina Schoensetters
x Elisabeth Smeesters (x08-11-1749 te Korbeek-Lo)
> PETRONELLE
°17-10-1734 te Pellenberg
+29-12-1807 te Pellenberg (13)
peter: Philippus Wera
meter:Petronilla Sevenans
x Petrus Van Schoelant (x28-07-1765 te Pellenberg) (2)
> JAN GREGOOR
°05-08-1737 te Pellenberg
+08-11-1803 te Korbeek-Lo
peter: Joannes Georgius Wera
meter: Elisabeth Vervoordt
ongehuwd

nota's

Burgerlijke stand van Korbeek-Lo: aangifte van overlijden:
Op 16 brumaire an 12 (= 8 november 1803) overlijdt Taverniers Jean, célibataire, âgé de 65 ans, domestique, né à Lubbeek. De aangifte wordt gedaan door Guillaume Taverniers, habitant Lovenjoel, profession journalier, qui dit être son cousin.
Alles klopt, behalve 'né à Lubbeek'. Zou het toch om een andere Jean Taverniers gaan?
Vermoedelijk is het deze Guillelmus die op 08-11-1749 huwt met Elisabeth Smeesters. Dit leidt ik af uit de namen van de peters en meters van hun kinderen. Klik hier om naar dat gezin te gaan.

klik hier om naar de scans van de akten te gaan

(1) bron:  begraafakte Petrus Taverniers, Parochieregisters Pellenberg

(2) bron: klapper parochieregisters Pellenberg, film 618750 geraadpleegd in het Rijksarchief te Leuven op 22-02-2003 

(3) bron: Schepenregisters Kumtich nr 423 dd 20-07-1741 ons gesignaleerd door Johan Vandenbempt.

(4) bron: "Van Ridderwoonst tot Universitaire Vestiging", Cyriel Wolfs, uitg. Heemkring "Libbeke", Lubbeek, geen jaar van uitgifte vermeld. p. 29 e.v. (Het deel over "De Kat")

(5) bron: Bijdragen van de werkgemeenschap van het Stedelijk Museum Leuven - deel Pellenberg in De Brabantse Folklore jaargang 1968: blz 56 t/m 58.

(6) bron: begraafakte Joanna Taverniers, Parochieregister Pellenberg

(7) electronische klapper parochieregisters Leuven.

(8) bron: Doopakte Joanna 1723

(9) Het ging om een gedwongen openbare verkoop. Het gebouw viel toe aan nots Festraets voor 100 gulden en één "hooghe". Deze liet het onmiddellijk aan Jan en Joanna. De verkoop werd ook ingeschreven in de schepenregisters van Leuven. SAL 7612 f° 235 r°.
gevonden (inclusief transcriptie) via Itinera Nova

(10) Begraafakte Joanna Van de Putte Parochieregisters Pellenberg

(11) Begraafakte Henricus Parochieregisters Pellenberg
Zijn leeftijd wordt niet vermeld,  wel dat hij overleed voorzien van alle sacramenten, waaruit we kunnen afleiden dat hij volwassen was. Onze Henricus Taverniers was op die datum 17 jaar. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde. Ik heb in Pellenberg geen andere Henricus Taverniers gevonden.

(12) Begraafakte Joannes Taverniers Parochieregisters Pellenberg.
Oorspronkelijk gaven we 10-05-1756 als overlijdensdatum. Op die datum staat er in de parochieregisters van Pellenberg echter geen Jan Taverniers vermeld.

(13) bron: overlijdensakte Petronilla Taverniers BS Pellenberg 1807


pagina gewijzigd op
24 mrt 2017

naar startpagina