Stamboom Taverniers

akten gezin
Guilelmus Taverniers x Margareta Bogaerts

 

terug naar gezinsblad Guilelmus Taverniers x Margareta Bogaerts

naar de huwelijksakteakte
naar doopakte Paulus Taverniers
naar doop- en overlijdensakte Margareta Taverniers
naar doop- en overlijdensakte Guilielmus Taverniers I
naar doopakte Henricus Taverniers
naar poortersakte Henricus Taverniers
naar doop- en overlijdensakte Elisabeth Taverniers I
naar doop- en overlijdensakte Elisabeth Taverniers II
naar doop- en overlijdensakte Guilielmus Taverniers II
naar doopakte Guilielmus Taverniers III
naar overlijdensakte Guilielmus Taverniers (de vader)
naar overlijdensakte Margareta Bogaerts


pagina gewijzigd op
16 juli 2006

naar startpagina

huwelijksakte

15 maij 1666 contraxerunt sponsalia Guilelmus (verloofden zich, deden ondertrouw)
taveniers et Margareta bogaerts coram me
infrascripto et testibus Paulo pauli et
Nicolao detier
getekend Herthals

18 maij 1666 c(on)traxerunt matrimonium Guilielmus
taveniers et Margareta bogaerts mediante
dispensatione in duobus bannis data per Reverendum
D(omin)um Archipresbiterum districtus lovaniensis / coram
me infrascripto et testibus Paulo pauli et Henrico
loots
handtekening Herthals Par(ochia)e pastor (1)

Dit was de laatste (huwelijks)akte van 1666.


doopakte Paulus

16 octobris (1667)
Baptizatus est Paulus filius Guilielmi
taveniers et Margareta boogaerts coniugum
sucipientibus Paulo pauli et Catharina
Boogaerts (1)


doopakte Margareta

1669
26 octobris
Baptizata est ab Anna Spinnoije mater
Custodis nostri ex par(o)ch(ia)e (gedoopt door A.S., de moeder van onze koster) nata Margareta
filia Guilielmi Taveniers et Margaretae
Boogaerts coniugnum, et nondum integre 
nata obiit (en stierf nog niet helemaal geboren), et sepulta est in coemiterio (1)

en de bijhorende overlijdensakte

26 octob (1669): Obiit Margareta Taveniers nondum
integre nata, et in parte exstante (gedeeltelijk eruitgekomen) baptizata
ab Anna Spinnoije mater Custodis nostri,
et sepulta in coemiterio (1)


doopakte Guillelmus (I)

1670
25 Septembris
Baptizatus est Guilielmus filius
Guilielmi Taveniers et Margaretha
Boogaerts coniugnum statim post partum (onmiddellijk na de bevalling)
ab obstetrice Elisabeth, et aliqua mane (door de vroedvrouw Elisabeth en in de voormiddag)
post mortuus et sepultus in coemiterio. (1)

en de bijhorende overlijdensakte:

transcriptie

25 sept (1670) Obiit Guilielmus Taveniers statim post
partum baptizatus ab obstetrice, et sepultus
in coemiterio (1)


de doopakte van Henricus

1671
4. octobris
Baptizatus est Henricus filius Guilielmi
Taveniers et Margareta Boogaerts
coniugnum, suscipientibus Henrico Cools
et Maria Theresia Wens (of Wery?) (1)


Poortersakte Henricus

Op den 25 Augusti 1694
hebben mijne heeren tot het poirterschap deser stadt
geadmitteerd Henrick Taverniers, sone Guillielmus
oudt ontrent de drije=entwintich jaeren, gebortigh
van Corbeeck Overloo, mits betaelende aende
Rentm(eeste)rs dese stadt vijftich guldens, boven eenen
brantemmer, doende den eedt daertoe staende (2)


Doopakte Elisabeth (I)

1674
29 Martii
Baptizata est Elisabetha filia Guilielmi
Taveniers et Margaretha Boogaerts coniungum
suscipientibus Joanne Stroobants, et
Elisabetha Taveniers (1)

en de bijhorende overlijdensakte

1674
Aprilis
2 april: Obiit Elisabetha Taveniers infans
3 dierum et sepulta est in eccl(es)ia. (1)


doopakte Elisabeth (II)

1675
... Maij
Baptizata est Elisabetha filia
Guilielmi Taveniers et Margaretha
Boogaerts coniugnum, suscipientibus
Joanne Coopmans et Elisabetha Taveniers. (1)

en de bijhorende overlijdensakte

1675
Maijus
20 maij Obiit Elisabetha Taveniers infans
et sepulta est in Eccl(es)ia ante altare
sanctae Crucis (1)


doopakte Guilielmus (II)

1676
8 junii
Baptizatus est Guilielmus filius Guilielmi
Taveniers et Margarethae Boogaerts coniugum
suscipientibus Guilielmo Van Hove et
Maria Vander Male (1)

en zijn overlijdensakte

1679
Januarius
15 Janu: Obiit Guilielmus Taveniers
infans duorum annorum cum (?) medio
et sepultus est in Eccl(es)ia ante
altare S(anc)te Crucis. (1)


doopakte Guilelmus (III)

1679
14 Martii
Baptisatus est Guilielmus filius Guilielmi
Taveniers et Margareta Boogaerts con-
iugum suscipientibus Ludovico Vander Geten
et Josina Leunis. (1)


De overlijdensakte van Guilielmus Taverniers (de vader van dit gezin)

Maiius
4 maij (1680) Obiit Guilielmus Taveniers, omnibus
Ecclesiae Sacr(amen)tis praemunitus et sepultus
est in Eccl(es)ia. (1)


De overlijdensakte van Margarita Bogaerts (de moeder)

20 martii 1696 sepulta est in ecclesia
Margarita Bogaerts vidua guilielmi
Taeverniers ... (1)


(1) bron: parochieregisters Korbeek-Lo. Fotocopies gepubliceerd door HAGOK en geraadpleegd in het
Centrum voor familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem.
Transscriptie: Pierre Taverniers

(2) bron: Stadsarchief Leuven, Oud Archief 332 p 470