Stamboom Taverniers

akten gezin Hubertus Van Sevenbergen x Maria Taverniers

 

terug naar gezinsblad  Hubertus Van Sevenbergen x Maria Taverniers

naar de doopakte van Maria Taverniers
naar de overlijdensakte Maria Taverniers
naar de doopaktee van Leonardus Van Sevenbergen
naar de doopaktee van Joannes Van Sevenbergen
naar de doopakte van Jelena Van Sevenbergen

 


pagina gewijzigd op
14 feb 2010

naar startpagina

Die 31 octobris [1632] baptisata (est)
maria filia Andreae
Taveniers et margaret(ae)
van weddinghe coniugum
suscipientibus Henrico
Swinnen et maria
Vanneijen (1)

 

[geen datum, ca 1680]
Maria Tavernies uxor hub(erti) van se(v)en(bergen) (2)

 

....a 7bris [00-09-1655] baptizavi Leonard(um)
filium legitimum huberti Van
sevenbergh et Mariae Tavenies
quem susceperunt Leonardus
(N)eijs et margarita Van nere (1)

 

... (f)ebruarij [1658] baptizavi Joannem
(fi)l(ium) legiti(mu)m Huberti
van sevenbergen et mariae
.... taveniers suscepe(runt)
(Joann)es van sevenbergh et
(Maria) Jaspars (1)

 

22 augusti [1660] baptizavi Hel(enam)
filiam legitimam Hubert(i)
Van sevenbergh et Mar(iae)
Tavenies, susceperunt
Stephanus Van eije (et)
helena Vanderwa(eren) (1)

 

(1) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179
geraadpleegd  Rijksarchief Leuven

(2) Eigenlijk gaat het niet om een akte, maar meer om een nota
op een los blaadje, met enkele andere nota's. De eerstevolgende
nota is gedateerd in 1680, maar er zijn er ook van 1684 op
datzelfde los blaadje. microfilm 1166179. Het blaadje in kwestie ligt, op de film,
boven op p.159-160.