Stamboom Taverniers

eerste generatie

 
naar zijn ouders Jan Goddons x Anna Taverniers naar zijn ouders

Zij woonden te Butsel, waarschijnlijk Neerbutsel  (4)

Op 20 september 1667 lenen ze 100 gulden van de Infirmerie van het Groot Begijnhof te Leuven. De copie van de akte in de Schepenregisters van Leuven toont de verwantschap van Anna aan met onze tak.
Zij beleent daarin nl. o.a. haar aandeel (1/4) in een stuk grond te Breisem. Zeven jaar later beleent Guilliam Taverniers zijn aandeel (eveneens 1/4) in datzelfde stuk grond. (2)

Jan Goddons (waarschijnlijk in naam van Anna Taverniers) wordt ook genoemd in de lijst van de "geëxecuteerden"  in het slotvonnis van het proces van de erfgenamen van Loick Taverniers en Maria Kersten tegen het klooster van Wittevrouwen te Leuven. Dat vonnis viel op  9 november 1679 (3)


gezinsoverzicht

Jan Goddons (0000-0000) x Anna Taverniers (1643-0000)

nog geen kinderen gekend


genealogische gegevens

 Jan GODDONS
°00-00-0000 te xxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxx

zoon  van:

Anna TAVERNIERS
°02-11-1643 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxx

dochter van: Andreas Taverniers en Margareta Van Weddingen

gehuwd 00-00-0000 te xxxxxxxxxx
getuigen:
nog geen kinderen uit dit huwelijk geboren gekend:

nota's

Klik hier voor de scans en transcripties van de respectievelijke akten.

(1) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179

(2) Het gaat om de akte SAL 7555 f° 25 r° de passage:
t’vierde paert ... in ses vierendeelen landts
geleghen int Roosbeeckvelt tot Breijsem voors(chreven) Regen(oten)
Jo(nke)r Daniels ter je, t Clooster van Cabbeeck ter ije,
t’Clooster van Bethleem ter iije en(de) den molenwech
ter iiije sijden
en
een akte verleden voor notaris Aert Cuypers te Leuven op 10-06-1674  (RAL microfilm  793221)
het 4e paert van sesse vierendeelen
lants los goet geleghe(n) tot
Breissem onder cumptich v(oor)s(chreven) re(genoten) tClooster
van Cabbeeck ter ie het clooster van
Betlehem ter ije J(onk)er Daniels ter iij
e
& de straete aldaer ter iiije zijden

(3) SAL 8278 f° 165 r°

(4) SAL 7555 f° 25 r°


pagina gewijzigd op
16 december 2008

naar startpagina