Stamboom Taverniers

eerste generatie

 
naar zijn ouders Renerius Maes x Anna Taverniers naar zijn ouders

Zij woonden in Breisem onder Kumtich nabij de kapel in het huis waar haar ouders hadden gewoond. Jan, haar vader, had in 1664 dat huis in pand gegeven toen hij geld leende. Na het proces van 1679 werd haar kozijn Guilliam eigenaar van het huis. In 1680 gaf die het aan hen in erfpacht mits 25 gulden per jaar. (4)
Volgens een nota in de marge van de akte in de schepenregisters van Leuven werd het kapitaal van deze rente op 1 juli 1751 terugbetaald door de weduwe van Niclaes Collaert aan de paters Augustijnen te Loven

Renier Maes  (in naam van zijn vrouw Anna Taverniers) wordt ook genoemd in de lijst van de "geëxecuteerden"  in het slotvonnis van het proces van de erfgenamen van Loick Taverniers en Maria Kersten tegen het klooster van Wittevrouwen te Leuven. Dat vonnis viel op  9 november 1679 (3)
Op basis van de volgorde van de namen in dat vonnis identificeren we haar met de Anna Taverniers, dochter van Jan en Maria Coenegras en dus niet met de Anna Taverniers, dochter van Andries en Margareta Van Weddingen

De pastoor merkt in de overlijdensakte van Anna Taverniers op: fuit mihi multus benefica. Ze heeft dus veel goeds voor hem gedaan.


gezinsoverzicht

Renerius Maes (0000-0000) x Anna Taverniers (1637-1705)

we kennen 2 kinderen van hen:
Joanna (1676-0000)
Elisabetha (1678 - 0000)


genealogische gegevens

 Renerius MAES
°00-00-0000 te xxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxx

zoon  van:

Anna TAVERNIERS
°02-11-1643 te Kumtich (1)
+30-09-1705 te Kumtich (1)

dochter van: Jan Taverniers en Maria Coenegras

gehuwd 00-00-0000 te xxxxxxxxxx
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> JOANNA
°12-09-1676 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: Petrus Taeveniers
meter: Joanna Van Weddingen
x Renerius Maes
> ELISABETH
°06-04-1678 te Kumtich (1)
+00-00-000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter: Cornelius Groenegras
meter: Elisabeth De Well??

nota's

Klik hier voor de scans en transcripties van de respectievelijke akten.

(1) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179

(3) SAL 8278 f° 165 r°

(4) akte van 08-01-1680 verleden voor notaris Aert Cuijpers te Leuven, vernieuwd voor schepenen van Leuven op 11 februari 1681.
SAL register 7933 f°205 v°


pagina gewijzigd op
7 feb 2010

naar startpagina