Stamboom Taverniers

eerste generatie

 
naar zijn ouders Henricus Mertens x Barbara Taverniers naar haar ouders

We vinden in de parochieregisters van Kumtich geen doopakte van een Barbara Taverniers die in aanmerking komt om de moeder van dit gezin te zijn. We denken echter redenen te hebben om aan te nemen dat het om een dochter van Jan en Maria Coenegras gaat.
Er is vooreerst de meter van hun eerste kind: Genoveva Taverniers, een voornaam die zelden voorkomt, maar er is wel een Genoveva Taverniers die in 1640 geboren wordt, dochter van Jan Taverniers en Maria Coenegras.
Ten tweede is er de meter van het tweede kind: Maria (Gr)oeneghrach. Zo goed als zeker gaat het hier om de hogergenoemde Maria Coenegras.
Tenslotte wordt Barbara Taverniers als weduwe van Henricus Mertens genoemd in de lijst van de "geŰxecuteerden"  in het slotvonnis van het proces van de erfgenamen van Loick Taverniers en Maria Kersten tegen het klooster van Wittevrouwen te Leuven. Dat vonnis viel op  9 november 1679. Zij staat op die lijst op de vierde plaats, vˇˇr een aantal kinderen van Andreas Taverniers. (3)
Op basis van deze argumenten plus de geboortedata van haar kinderen identificeren we haar (tot bewijs van het tegendeel) als een dochter van Jan Taverniers en Maria Coenegras

Haar overlijdensdatum is eveneens onzeker. Er is op die datum in Kumtich een Barbara Taverniers overleden, maar gaat het over deze vrouw? We nemen het voorlopig aan, ook nu weer tot bewijs van het tegendeel.


gezinsoverzicht

Henricus Mertens (0000-0000) x Barbara Taverniers (0000-1690)

we kennen 5 kinderen van hen:
Petrus (1660-0000)
Servatius (1662 - 0000)
Joannes (1665-0000)
Henricus (1670-0000)
Anna (1671-0000)


genealogische gegevens

 Henricus MERTENS
░00-00-0000 te xxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxx

zoon  van:

Barbara TAVERNIERS
░00-00-0000 te xxxxxxxxx
+10-05-1690 te Kumtich (1)

dochter van: Jan Taverniers en Maria Coenegras

gehuwd 00-00-0000 te xxxxxxxxxx
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> PETRUS (2)
░00-08-1660 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: Petrus Goffin
meter: Genoveva Taverniers
> SERVATIUS
░00-06-1662 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter: Servatius Rothen
meter: Maria Groenegrach
> JOANNES
░00-01-1665 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter: Libertus Van Weddingen
meter: Anna Taverniers
> HENRICUS
░00-00-1670 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter: Henricus Van Wesere
meter: Catharina Mertens
> ANNA
░00-06-1671 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
peter: .....aes Van Hese
meter: Anna Groenegras

nota's

Klik hier voor de scans en transcripties van de respectievelijke akten.

(1) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179

(2) Vermits enkel de 2 eerste letters van de voornaam leesbaar zijn, en de eerste letter misschien als h gelezen kan worden, is het niet helemaal uitgesloten dat de dopeling Henricus heette ipv Petrus.

(3) SAL 8278 f░ 165 r░

 


pagina gewijzigd op
26 dec 2011

naar startpagina