Stamboom Taverniers

eerste generatie

 
naar zijn ouders Petrus Casens x Genoveva Taverniers naar haar ouders

Er is geen enkel rechtstreeks bewijs dat Genoveva Taverniers een dochter is van Jan Taverniers en Maria Coenegras. Dit is echter wel zeer waarschijnlijk en wel omdat:

  • Er ons voor die periode geen enkele andere Genoveva Taverniers bekend is en de leeftijd kan kloppen.
  • Een Petrus Casens vernoemd wordt in de lijst van de "geëxecuteerden"  in het slotvonnis van het proces  (2) van de erfgenamen van Loick Taverniers en Maria Kersten tegen het klooster van Wittevrouwen te Leuven. Dat vonnis viel op  9 november 1679. Hij staat daar echter op een andere plaats dan we omwille van de protocollaire rangorde zouden mogen verwachten.
  • Een Margarita Taverniers meter is van de twee oudste kinderen en die naam ook voorkomt in de lijst van de "geëxecuteerden" uit dat vonnis.
  • Notaris Aert Cuypers, die een sleutelrol gespeeld heeft in hogergenoemd proces, het peterschap krijgt van Anna Catharina Casens, precies in de periode dat dit proces zijn beslag krijgt.

 

gezinsoverzicht

Petrus Casens (0000-0000) x Genoveva Taverniers (1640-1717)

we kennen 6 kinderen van hen:
Petrus (1669-0000)
Margareta (1670 - 1717)
Anthonius (1672-0000)
Catharina (1673-0000)
Maria Magdalena (1675-0000)
Anna Catharina (1679-0000)


genealogische gegevens

 Petrus Casens
°00-00-0000 te xxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxx

zoon  van:

Genoveva Taverniers
°09-09-1640 te Kumtich (1)
+21-09-1717 te Leuven St.-Kwinten (4)

dochter van: Jan Taverniers en Maria Coenegras

gehuwd 24-02-1669 te Leuven St.-Pieters (3)
getuigen: E.H. Petrus Casens, Antonius .... en Daniel Van der Heften
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> PETRUS
° 03-02-1669 te Leuven St.-Pieters (5)
° 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: niet vermeld
meter: Margarita Taverniers
> Margareta
° 21-06-1670 te Leuven St.-Pieters (5)
+ 19-09-1717 te Leuven St.-Kwinten (4)
peter: Guilielmus Vervoort (Consultissimus Dominus)
meter: Margarita Taverniers
> Anthonius
° 12-07-1672 te Leuven St.-Pieters (5)
° 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Anthonius a Ruio (Dominus)
meter: Margarita Vanden Berge (Domicella)
> Catharina
° 21-10-1673 te Leuven St.-Pieters (5)
° 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Joannes De Gade
meter: Catharina ..sens (Casens?)
> Maria Magdalena
° 17-06-1675 te Leuven St.-Pieters (5)
° 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Philippus Joannes Van Roost
meter: Margdalena Pierman
> Anna Catharina
° 06-02-1679 te Leuven St.-Pieters (5)
° 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Franciscus Cuijpers namens Arnoldus Cuijpers (Dominus)
meter: Anna Catharina Vaes

nota's

Klik hier voor de scans en transcripties van de respectievelijke akten.

(1) Bron: parochieregisters Kumtich, via RAL, Parochieregisters Vlaams Brabant (digitaal) nr 0243_000_00001_000_C_0127

(2) SAL 8278 f° 165 r°

(3) bron: Parochieregisters Leuven St.-Pieters,Huwelijken,
 RAL, microfilm 618050

(4) bron: Parochieregisters Leuven St.-Kwinten, Begrafenissen
 RAL, microfilm 618056

(5) bron: Parochieregisters Leuven St.-Pieters, Dopen
RAL, microfilm 618033

 


pagina gewijzigd op
26 dec 2011

naar startpagina