Stamboom Taverniers

tweede generatie

 
naar zijn ouders Paulus Taverniers x Catharina Wauteleers naar haar ouders
  xx Catharina Schoensetters naar haar ouders

Paulus, oudste zoon van Guilelmus Taverniers en Margareta Bogaerts trouwt vrij jong, 22 jaar oud. Catharina Wauteleers is op dat ogenblik zeven maanden weduwe van Jacobus De Vroye (11) met wie ze drie kinderen had. Jacobus pachtte sinds 1673 de hoeve Heerendaal te Lubbeek van de Abdij van 't Park te Heverlee en door zijn huwelijk met de weduwe wordt Paulus de nieuwe pachter. (13)

Heerendaal was een grote hoeve. Bij een opmeting in 1653 omvatte het hoevedomein ongeveer 122 bunder of 161 ha. De gebouwen en de omliggende boomgaard waren goed voor 2,5 ha. Voor het hof lag een grote aaneengesloten akker van ca. 40 ha. De rest van de akkers lag verspreid over een 30-tal percelen, , vooral in de westelijke helft van Lubbeek. Verder exploiteerde de hoeve nog  9 ha beemden en 51 ha bos. (12)

In juni 1693 overkomt het gezin een ware  ramp. In de strijd tussen de Franse Zonnekoning, Lodewijk XIV, en de geallieerden (Spanje, Holland, Engeland, Zweden en Duitse vorsten) verenigd in de zg. Liga van Augsburg werd een kleine  episode uitgevochten in Heerendaal. Een detachement Hannoveranen kwartierde zich in in de hoeve. Een Franse voorhoede, een goede 40 man sterk, rukte op in die richting. Onze Paulus begreep het gevaar en probeerde de Fransen ervan te overtuigen de hoeve te sparen. Als dorpsschepen betoogde hij dat Lubbeek aan de Franse legers oorlogsbelasting betaalde waardoor de dorpsbewoners en hun bezittingen gespaard moesten blijven. De Fransen beslisten echter de hoevegebouwen in brand te steken. Een ramp voor Paulus, zijn gezin en alle personeel en dagloners. Paulus verloor viertich coyebeesten ende vierentwintich verckens als oock sijne meubelen ende fouragie en ander gereedschappen tot sijnen labeur. De schade aan het hof werd geraamd op 7000 gulden. Zijn persoonlijk verlies op 3000 gulden. (13)

De heropbouw sleepte aan tot 1698, een jaar voor zijn dood. Meer dan eens betaalde hij vanwege den generaelen miswasse ende schade vanden lesten gepasseerden orlogh slechts de helft van de pacht. (13)

Anderhalf  jaar na de verwoestingen sterft Catharina maar Paulus hertrouwt snel. Nog geen twee maanden nadat de eerste Catharina overleden is, staat hij weer in de kerk met een andere Catharina. In die tijden, toen het huwelijk zeker in landbouwersmiddens een hoofdzakelijk economisch samenwerkingscontract was, zeker geen ongebruikelijke zaak. Daar komt nog bij dat hij met minstens twee kleine kinderen was achtergebleven.
Intrigerend is wel dat hij bij beide huwelijken dispensatie van de roepen krijgt.

Als Paulus sterft, is hij nog geen vier jaar getrouwd geweest met zijn tweede vrouw. Hij werd begraven IN de kerk van Lubbeek. De pastoor vermeldt in de overlijdensakte dat Paulus een "villicus" = pachter was.

Op de dag af negen maanden na het overlijden van Paulus hertrouwt Catharina Schoensetters met Henricus Wera met wie ze nog 14 kinderen heeft. (7) De Heerendaalhoeve zal tot de openbare verkoping in 1798 in de Franse tijd door de familie Wera gepacht worden.


gezinsoverzicht

Paulus Taverniers (1667-1699)
x Catharina Wauteleers (0000-1695)

  1. Guilelmus (1693-0000)

xx Catharina Schoensetters (0000-1737)

  1. Petrus (1696-1748)
  2. Joannes (1698-1756)

genealogische gegevens

Paulus Taverniers
°16-10-1667 te Korbeek-Lo
+24-10-1699 te Lubbeek
zoon van
Guilelmus Taverniers en Margareta Bogaerts

x Catharina Wauteleers
°00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx (Binkom?)
+29-12-1695 te Lubbeek
dochter van

gehuwd 07-05-1690 te Lubbeek
getuigen: Hilario De Vroy en Joanna Bogaerts
Bij het huwelijk werd dispensatie verleend voor drie roepen. De pastoor vermeldt er (in een correctie?) bij dat het is omwille van 'lamationibus injustis', 'valse aanklachten', zeg maar roddels.
(1)

kinderen uit dit huwelijk

> GUILELMUS (2)
°24-09-1693 te Lubbeek
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Cornelius Timmermans namens Guilelmus Taverniers (14 )
meter: Barbara De Vroy
Van hem weten we alleen maar dat hij op
16-10-1721 te Pellenberg peter is van de tweede zoon van zijn halfbroer Jan.

xx Catharina Schoensetters
°00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
+13-05-1737 te Lubbeek
(6)
dochter van
Henricus Schoensetters en Barbara De Vroije (8) (9)

gehuwd 21-02-1696 te Lubbeek
getuigen:
Ook bij dit huwelijk is er vrijstelling van de roepen, maar de pastoor vertelt er dit keer niet bij waarom.
(3)

kinderen uit dit tweede huwelijk:

> PETRUS (4)
°22-11-1696 te Lubbeek
+14-07-1748 te Holsbeek
peter:  Petrus Schijes (10)
meter:Maria Jonart
x Maria Castermans (x14-03-1721 te Holsbeek).
> JOANNES (5)
°24-01-1698 te Lubbeek
+22-10-1756 te Pellenberg
peter: Joannes Jonart
meter: Barbara De Vroy
x Joanna Van de Putte (x10-05-1719 te Pellenberg)

nota's

klik hier om naar de akten te gaan


(1) bron: parochieregisterop de Huwelijken, Lubbeek op datum 07-05-1690. 

(2) bron: Parochieregister op de Dopen, Lubbeek op datum 24-09-1693. Genoteerd door André Taverniers ca1970.

(3) bron: Parochieregister op de Huwelijken, Lubbeek op datum 21-02-1696. Genoteerd door André Taverniers ca1970.

(4) bron: Parochieregister op de Dopen, Lubbeek op datum 22-11-1696. Genoteerd door André Taverniers ca1970.
Hierin staat waarschijnlijk een fout. De transcriptie van Ariadne on-line geeft Petrus Schijes i.p.v. Francis Sogyds.
Het zal wel Schijes zijn (gezien de twijfels bij de naam "Sogyds") en Petrus is waarschijnlijker dan Francis gezien de voornaam van de dopeling. Er zit echter niks anders op dan de oorspronkelijke bron er opnieuw op na te slaan.

(5) bron: Parochieregister op de Dopen, Lubbeek op datum 24-01-1698. Genoteerd door André Taverniers ca1970.

(6) gegevens gekregen van Herman Swinnen op 02-11-2001. Hij geeft als bron op: "bewerkte Parochieregisters Lubbeek, brontekst: echtgenote Henricus Wera. Begraven in de kerk."
Ivo Puelinckx geeft als overlijdensdatum: 12 mei 1737, één dag vroeger. Hij vermeldt geen bron.

(8) gegevens ontvangen van Herman Swinnen op 02-11-2001

(9) gegevens ontvangen van Ivo Puelinckx op 27-11-2001

(10) bron: Parochieregisters Lubbeek transcriptie Ariadne on-line

(11) Ivo Puelinckx bracht ons 11-05-2002 op de hoogte van zijn vermoeden dat  Catharina Wauteleers de weduwe is van Jacobus De Vroye.

We hebben het dan verder zelf uitgezocht en hebben volgende argumenten voor deze stelling:
- Jacobus De Vroije overlijdt 11-10-1689 en zij hertrouwt 07-05-1690.Er zijn  7 maanden tussen: perfect mogelijk gezien de economische noodzaak gehuwd te zijn uit die periode.
- Hilarius De Vroije (broer van Jacobus?) treedt op als getuige bij het huwelijk in 1690.
- Barbara De Vroije is meter van Guillemus Taverniers, fs Paulus en Catharina Wauteleers
- Jacobus De Vroye wordt als pachter van de Heerendaalhoeve opgevolgd door Paulus Taverniers

(12) Het betreft een opmeting in 1653 door landmeter Subil, vermeld in: Abdij van 't Park. Pachthoeven en landbouwdomein;   VAN LANI, STEFAN, uitg:  vzw. Vrienden van de abdij van 't Park / Heverlee, 1999

(13) Abdij van 't Park. Pachthoeven en landbouwdomein;   VAN LANI, STEFAN, uitg:  vzw. Vrienden van de abdij van 't Park / Heverlee, 1999, p135 e.v.

(14) niet de grootvader zoals voorheen verkeerdelijk gemeld want die was al in 1680 overleden, maar waarschijnlijk de 14-jarige broer van de jonge vader.


pagina gewijzigd op 31 jan 2003

naar startpagina