Stamboom Taverniers

tweede generatie

 
naar zijn ouders Guilelmus Taverniers x Maria Hendrix naar haar ouders

Van Guilelmus, jongste zoon van Guilelmus Taverniers en Margareta Bogaerts weten we weinig.
Het valt op dat zeker 2 van de drie kinderen zeer jong sterven.

Blijkbaar was Guilielmus (de vader) er vroeg bij. Hij was pas 17 toen hij trouwde en dat was in die periode zeker niet gebruikelijk. Misschien heeft het te maken met het overlijden van zijn moeder Margareta Bogaerts. Die overleed nl. 3 weken na het huwelijk van haar jongste zoon. Voelde zij haar einde naderen en heeft ze op die manier voor hem willen zorgen?

In 1718, een kleine 2 jaar na de dood van Guilelmus hertrouwt Maria met Jan Van der Beken. (3) We hebben geen dopen van eventuele kinderen uit dit gezin kunnen vinden in Korbeek-Lo.
Dat het om dezelfde Maria Hendrickx gaat, blijkt uit een akte uit 1727 voor notaris Vander Haert te Leuven. Daarin staat letterlijk: "... Jo(ann)es vander Beken als getrouwt Maria Hendrickx in houwelijck gehadt hebbende Guilliam Taveniers ...".
Bovendien wordt in die akte een geschil geregeld tussen bovenstaanden enerzijds en Peter en Jan Taverniers, zonen van Pauwel anderzijds. (4)


gezinsoverzicht

Guilelmus Taverniers (1679-1716) x Maria Hendrix (0000-1738)

  1. Josina (1699) 3 weken oud
  2. Guilelmus (1700-1701) 7 maanden oud
  3. Guilelmus (1708-0000)

genealogische gegevens

Guilelmus Taverniers
14-03-1679 te Korbeek-Lo
(1)
+03-06-1716 te Korbeek-Lo (1)
zoon van
Guilelmus Taverniers en Margareta Bogaerts

Maria Hendrix
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx (Bertem?)
+02-01-1738 te Korbeek-Lo
(1)
dochter van

gehuwd 28-02-1696 te Bertem (2)
getuigen: Nicolaus Windericx en Guilielmus Hendricx
kinderen uit dit huwelijk:

> JOSINA
25-07-1699 te Korbeek-Lo
+14-08-1699 te Korbeek-Lo
peter: Antonius Van Biese
meter: Josina Lowets (was ook
meter van de vader)
> GUILELMUS
07-08-1700 te Korbeek-Lo
+05-03-1701 te Korbeek-Lo
peter: Guilelmus Hendrix
meter: Anna Bogaerden
> GUILELMUS
10-01-1708 te Korbeek-Lo
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
peter: Guilelmus Van de Kerkhoven
meter: Anna Hendrix

nota's

(1) bron parochieregisters van Korbeek-Lo (fotocopies in te kijken op het Centrum voor familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem)
klik hier voor scans van de akten betreffende dit gezin.

(2) bron: Ariadne on line - parochieregisters Bertem ( f:80). Haar naam wordt daarin Hendricx gespeld.

(3) bron: huwelijksakte dd  07-05-1718 te Korbeek-Lo (PR)

(4) akte dd 12-11-1727 bij Nots Vander Haert te Leuven (RAL 882/793 reg 5, A1727, akte nr 85)


pagina gewijzigd op 
07 mrt 2015

naar startpagina