Stamboom Taverniers

generatie -1 

ligging gronden te Kumtich

 

terug naar gezinsblad Loick Taverniers en Maria Kersten


Dank zij het  werk  van Paul Kempeneers (4), hebben we min of meer kunnen achterhalen waar enkele gronden lagen die onze voorouders uit deze generatie in eigendom of in leen hadden. 

Een eerste perceel is "een halff boendere lants gelegen opt grijpvelt ten elshauten"(1). Het Grijpveld is genoemd naar het hof van Grijpen onder Tienen. Ten Elshaut ligt net buiten de huidige Westelijke ring rond Tienen tussen de Bissemstraat (ten noorden) en de Billekensweg (ten zuiden), ongeveer ter hoogte van het huidige spoor.

Honderd jaar later kopen achterkleinkinderen van Loick Taverniers en Maria Keersten, Peter en Jan Taverniers, "een half dachmael bempts onder Cumptich in de rietbemden", grenzend aan een perceel dat ze reeds bezaten (waarschijnlijk uit erfenis, want ze woonden echt niet in de buurt.) Die Rietbeemden lagen  niet ver van Ten Elshaut. nl. tussen de Centrumbeek en de Bissemstraat. Wellicht hadden Loick en Maria daar dus wel meer gronden liggen.

Een tweede en derde perceel zijn: "een half boendre lants gelegen aenden cruijsboom" en "drije vierendelen lants opt breisens velt" (2) Een Kruisboom is volgens Paul Kempeneers een boom bij een belangrijk kruispunt. Het kruispunt in kwestie is verdwenen bij de aanleg van de N3 (Leuvenselaan). Vroeger liep de Groenhofstraat verder naar Breisem (in 2007 Kerkomstraat) en deze weg werd gekruist door de heerweg die liep van de galg naar Vertrijk.
Het Breisems veld ligt in de onmiddellijke omgeving.  Het gaat om de gronden ten westen van de huidige Kerkomstraat en ten noorden van de N3 (Leuvenselaan)

Een vierde perceel is "een halff boendere lants gelegen op den teuswinckel"(2). Hier worden Loick of Andries Taverniers niet genoemd, dus wellicht gaat dit om een grond die Maria Keersten heeft van haar ouders of van haar tweede man (Andries Bosmans, op dat ogenblik ook reeds overleden). Dat land ligt ten noorden van de huidige Papendaelstaat (Is dat een deel van de heerweg die liep van de galg (van Tienen) naar Vertrijk?) en ten westen van de weg Tuswinkel.

Tenslotte is er nog de "plecke lants groot omtrent een halff (boender) ... gelegen te craenebroeck naer hocsen te gaene"(1).  Dat Craenebroeck situeren we tussen de E40 (ten zuidwesten) en de hoksemseweg (ten oosten) en het wegje "Kapittelberg" (ten noordwesten).


nota's

klik hier om naar de scans van de akten te gaan

(1) Protocollen van het hof van de prelaat van Corneli-Munster
nr 431 f92v en f93r
Oud archief Kumtich geraadpleegd in januari 2004 te Tienen

(2) ibid f122v en f123r

(3) ibid f225r

(4) Paul Kempeneers: Oostbrabantse plaatsnamen deel 6: Kumtich, 1994, Instituut voor naamkunde, Leuven


pagina gewijzigd op
14 okt 2007

naar startpagina