Andreas Taverniers

 

Stamboom Taverniers

generatie 0

 
naar zijn ouders Andreas Taverniers x Margareta Van Weddingen naar haar ouders

Tot 31 januari 2003 vermoedden we enkel maar dat dit echtpaar de ouders waren van onze tot dan oudst gekende stamvader. Nu zijn we vrij zeker en wel omdat
- In een akte van 1671 verleden voor Notaris Aert Cuypers Jr van Leuven Guilliam Taverniers nader wordt gedentificeerd als "sone [van] wijlen Andries"
- In verschillende akten van dezelfde notaris (1677, 1679, 1680) Guilliam optreedt als erfgenaam van een "huys & hoff ... geleghen onder Breissem (onder Cumptich) ontrent de capele aldaer"
- Guilliam en Lowijs "broeders" genoemd worden in een akte van dezelfde notaris

- en tenslotte omdat de datums kunnen kloppen.

Het oudste spoor van Andreas tot nog toe is zijn optreden als dooppeter van Anna Moreels op 3 juli 1628. (2)  

In een akte van emancipatie  uit 1661 (vergelijkbaar met de ontvoogdingsakte van een minderjarige in ons huidig recht) vinden we dat Margriet na Andries' dood hertrouwde met Thomas Hoebancx. Zij kreeg met hem nog minstens drie kinderen: Matthieu, Jan en Marianna Hoebancx. Zij woonde op dat ogenblik te Breisem onder Kumtich. (4)

Op 13 oktober 1669 verkopen Guilliam en zijn zus Elisabeth aan de echtgenoten Huybrecht Van Wyddinghe en Anna Gronegras "een huys, hoff ende boomgaert, groot een boender, alsoo t' selven gestaen ende geleghen is rontsomme in sijne grachten onder Cumptich, regenooten Aert Govaerts ter eendere, mijn heer Daniels in twee andere sijden ende s' heeren straete van Breysschen naer Roosbeke gaende ter vierdere" We proberen uit te zoeken waar deze hoeve precies lag. (5)


gezinsoverzicht

Andreas Taverniers (0000-0000) x Margareta Van Weddingen (0000-0000)

  1. Catharina (0000-0000)
  2. Maria (1632-0000)
  3. Guilelmus (1635-1696)
  4. Elisabeth (1638-0000)
  5. Ludvicus (1641-0000)
  6. Anna (1643-0000)
 

genealogische gegevens

Andreas Taverniers
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
zoon van Loick Taverniers en Maria Keersten

Margareta Van Weddingen
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
dochter van Guilielmus Van Weddingen en ??? (7)

gehuwd 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx (Kumtich?)
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> CATHARINA (6)
300-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x Walter Claes
> MARIA
31-10-1632 te Kumtich (1)
+00-00-ca 1680 te Kumtich (1)
peter: Henricus Swinnen
meter: Maria Vanneyen
x Hubertus Van Sevenbergen
> GUILELMUS
10-04-1635 te Kumtich (1)
++20-03-1696 te Korbeek-Lo (3)
peter: Guilelmus Van Weddingen junior
meter: Maria Taverniers
> ELISABETH
20-04-1638 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: Stephanus Van Weddingen
meter: Maria Taverniers
x
> LUDVICUS
08-01-1641 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: Joannes onleesbaar
meter: Margareta Vander Waren
x
> ANNA
02-11-1643 te Kumtich (1)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter: Reine(rus) Taverniers
meter: Anna Ribouts
x Jan Goddons

nota's

Oorspronkelijk vermeldden we hier nog een zesde kind. Een Guillielmus geboren 25-10-1644. Bij herlezing van de akten blijkt dat geen Taverniers te zijn.

klik hier om naar de scans van de akten te gaan

(1) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179
geraadpleegd  Rijksarchief Leuven op 01-02-2003

(2) (A1628) Die 1 julii nata et 3 baptisat(a est)
Anna filia Jo(ann)is Moreels (et)
Clarae Tallegoons conjugum
hanc susceperunt Andreas
Taveniers et Anna vand(e)
Smis

(3)bron parochieregisters van Korbeek-Lo (fotocopies, uitgegeven door HAGOK,  o.a. in te kijken op het VVF, Centrum voor familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem)

(4) akte van emancipatie dd 23-06-1661, Stadsarchief Leuven (oud archief) register 7548, f 339v. met dank aan Paul Peeters om ons de vondst te melden en te duiden.

(5) Verkoopakte van 13-10-1669, vernieuwd voor schepenen van Leuven op 4 juli 1672 , Stadsarchief Leuven (oud archief) register 7559, f 6v. met dank aan Paul Peeters om ons de vondst te melden.

(6) Haar man Walter Claes wordt in het vonnis van 9 november 1679 (SAL 8278 f165r) vermeld als n van de "ge-executeerden". Dit is n van diegenen wier bezit verkocht werd ten bate van de schuldeisers. Omwille van zijn plaats in de lijst, en de geboortedata van de kinderen die een indicatie geven over haar leeftijd, identificeren we haar als de oudstedochter van Andries en Margriet.  We gaan er daarbij van uit dat de volgorde in het vonnis protocollair is. Met protocollair bedoelen we dat eerst alle kinderen van de oudste vermeld worden, van oud naar jong, en dan de kinderen van de tweede, ook weer van oud naar jong,  enz.

(7) akte van emancipatie dd 23 juni 1625 van 6 kinderen van Guilielmus Van Weddingen, zoon van wijlen Lambertus Van Weddingen.
SAL reg 7514 f230v
Met dank aan Paul Peeters voor de vondst en de transcriptie.
 


pagina gewijzigd op
14 feb 2010

naar startpagina