Stamboom Taverniers

generatie 0

 
naar zijn ouders Joannes Taverniers x Maria Coenegras  naar haar ouders

In 1631, hebben ze schulden, en geven daarvoor de helft van zijn erfdeel in pand. Zijn moeder, Marie Kersten, en zijn broer, Andries Taverniers, staan mee borg. Het gaat om een jaarlijkse rente van 18 Carolusgulden en 15 stuivers. (4)
In 1664 lenen Jan en zijn vrouw  160 gulden van E.H. Petrus Casens. Daarvoor beloven zij jaarlijks 10 gulden rente te betalen en geven zij in pand: huijs ende hoff daerinne hij comparant is woonende, gelegen te Breisem en een half bunder land niet ver van de galg.
In de loop der jaren "vergeten" zij of hun erfgenamen de renten te betalen. Er komt een proces voor schepenen van Leuven. Het vonnis valt op 9 november 1679. (3)

Op basis van de volgorde van de namen in dat vonnis, een volgorde waarvan we aannemen dat ze protocollair is, vinden we nog 2 kinderen die we niet in de parochieregisters teruggevonden hadden: Petrus en een vrouw die vermeld wordt als de weduwe van Librecht Van Weddingen. Met protocollaire volgorde bedoelen we: eerst, en in volgorde van geboorte, dus van oud naar jong, alle kinderen van het oudste kind (Jan in ons geval) en vervolgens alle kinderen van het tweede kind (Andries), ook weer in volgorde van geboorte.


gezinsoverzicht

Joannes Taverniers (0000-0000) x Maria Coenegras (0000-0000)

  1. Petrus (0000-1704)
  2. NN (Vrouw) (0000-0000)
  3. Anna (1637-0000)
  4. Genoveva (1640-1717)
  5. Barbara (0000-1690)

genealogische gegevens

Joannes Taverniers
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxx
zoon van Loick Taverniers & Maria Kersten
(2)

Maria Coenegras
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxx
dochter van

gehuwd 00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxx (Kumtich?)
getuigen:
kinderen uit dit huwelijk geboren:

> PETRUS
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+27-01-1704 te Kumtich (1)
peter:
meter:
x ..................... Eijken (1)
> NN
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
peter:
meter:
x Librecht Van Weddingen
> ANNA
23-11-1637 te Kumtich (1)
+30-09-1705 te Kumtich (1)
peter: Petrus Coenegras
meter: Magriet Van Weddingen
x Renerius Maes
> GENOVEVA
09-09-1640 te Kumtich (5)
+21-09-1717 te Leuven St.-Kwinten (6)
peter: Alexander Van Malcot
meter: Catharina Cnapen
x Petrus Casens
BARBARA
00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxx
+10-05-1690 te Kumtich (1)
x Henricus Mertens

nota's

klik hier voor de scans van de akten

(1) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179  Rijksarchief Leuven

(2) bron:  Stadsarchief Leuven, Inventaris Cuvelier (Oud Archief) reg. 8278 f165r
geraadpleegd op 17-01-2008.

(3) bron: Stadsarchief Leuven, inventaris Cuvelier (Oud Archief) register 7556, f 86r, waar deze akte uit 1664 op 26 november 1669 wordt "vernieuwd" zeg maar geregistreerd.
Met dank aan Paul Peeters voor de vondst en de transcriptie

(4) bron: Stadsarchief Leuven, inventaris Cuvelier (Oud Archief) register 7897, f 313v,
dd 8 maart 1632, waar deze akte uit 1631 wordt "vernieuwd"
Met dank aan Paul Peeters voor de zeer gewaardeerde hulp bij de transcriptie.

(5) Bron: parochieregisters Kumtich, via RAL,
Parochieregisters Vlaams Brabant (digitaal)
nr 0243_000_00001_000_C_0127

(6) bron: Parochieregisters Leuven St.-Kwinten, Begrafenissen
 RAL, microfilm 618056


pagina gewijzigd op
11 feb 2010

naar startpagina