Stamboom Taverniers

akten gezin
Andreas Taverniers x Margareta Van Weddingen

 

terug naar gezinsblad Andreas Taverniers x Margareta Van Weddingen

naar doopakte Maria
naar doopakte Guillelmus
naar doopakte Elisabetha
naar doopakte Ludvicus
naar doopakte Anna

naar akte van emancipatie van de kinderen van Margriet Van Weddingen


pagina gewijzigd op
10 jan 2008

naar startpagina

(1632)
Die 31 octobris baptisata (est)
maria filia Andreae
Taveniers et margaret(ae)
van weddinghe coniugum
suscipientibus Henrico
Swinnen et maria
Vanneijen (1)

1635 - Die 10 aprilis natus, et 12
eusdem baptisatus est
Guilielmus filius
Andreae Taveniers
et margaretae van wedding(en)
coniugum, quem suscep(erunt)
Guilielmus Van Wedding(en
junior, et maria
Taveniers
(1)

(ha)c 20 aprilis 1638 baptizata
(est) elisabetha Taveniers
(le)gitima proles Andreae Tavenie(rs)
et Margaretae van
(w)eddingen susceptor Stephanus
(va)n weddingen et Maria
(t)aveniers (1)

hac 8 dece januarii 1641 bap-
(t)isatus est Ludvicus Tave-
niers legitama proles Andreae
et Maria van Weddingen
huius susceptot fuit ?? Joannes
Nys et susceptrix Margareta
(v)ander waren. (1)

Hac 2 die novembris 1643 baptiza(ta)
est Anna Taveniers legitima
Andreae et Margaretae van
weddingen susceptor fuit Rein(erius).......
taveniers et susceptrix fuit
Anna Ribouts (1)

In tegenwoordicheyt, etha., gestaen Margriette
Van Weddinge weduwe wijlen Andries Tave-
niers, haeren iersten man was als hij leeffde, ende
van wijlen Thomas Hoyebancx, woonende op Breyssem
onder Cumtich, die welcke heeft behoorel(ijk) geman-
cipeert ende vuytten broede gedaen Guilliam,
Louys, Elisabeth ende Anna Taveniers, alle(n)
kinderen van wijlen haeren iersten man, Matthieus,
[in de marge:solvit]
 Jan en. Marianna Hoeybancx, alle(n) kinderen van
wijlen haeren tweeden man, quo facto Petrus
Wauthy reconduxit, coram Hoppenbrouwer,
de Angelis, xxiij juny 1661. (2)

 

(1) Bron: parochieregisters Kumtich, microfilm 1166179
geraadpleegd  Rijksarchief Leuven op 01-02-2003
Transcriptie: Pierre Taverniers

(2) akte van emancipatie dd 23-06-1661, Stadsarchief Leuven
(oud archief) register 7548, f 339v.
met dank aan Paul Peeters om ons de vondst te melden en te duiden
en voor de transcriptie